Facket agerar

SEKO SJs styrelse har idag haft styrelsemöte och då bland annat behandlat frågan om hur vi skulle ställa oss till en eventuell diskussion om sk krisavtal som nyligen träffats mellan SEKO på Green Cargo och deras arbetsgivare Green Cargo AB. Styrelsens uppfattning är densamma som förbundsledningen i SEKO, dvs att inga krisavtal skall tecknas inom ramen för SEKO. Avsikten är också att förankra den synen bland våra klubbordförande inom SEKO SJs klubbar.

Det nyligen tecknade krisavtalet på GreenCargo får därmed ses som en parentes och skall inte ha några efterföljare inom förbundet.

Olyckan på Saltsjöbanan kan man inte undvika att kommentera.

Idag kom beslut att haverikommissionen skall utreda olyckan i Saltsjöbaden där ett tåg rammade en fastighet. Det är mycket bra att så sker eftersom deras utredningar är det absolut bästa sättet att komma åt den verkliga orsaken till hur något sådant kan inträffa. Att sedan arbetsgivaren, Arriva och upphandlaren av trafiken, SL på ett så katastrofalt sätt pekat ut syndabockar innan någon ens kunde ana vad som varit den verkliga orsaken till olyckan är illavarslande. Tyvärr ser vi ett tilltagande problem i branschen nämligen att enskilda anställda får skuld för saker och ting som egentligen beror på bristande ledarskap.

Hela branschen behöver ses över innan det är försent och vi stödjer Förbundets krav på att tillsynsmyndigheten måste blir mer aktiv.

http://www.seko.se/Aktuellt/Nyheter/2013/Januari/SEKO-staller-krav-pa-aktivare-tillsynsmyndighet-for-jarnvagen-/

Facket hjälper och gör skillnad

Förra året tog SEKO hem hela 29 miljoner kronor i skadestånd och ersättningar. Betalar gör arbetsgivare och Försäkringskassa. “Seko ser helt enkelt till att verkligen hjälpa medlemmarna”, säger Dan Holke, LO-TCO rättsskydd.

Ovanstående är ett uttalande som Dan Holke gjort med anledning av att förbundet summerar rättshjälpsärenden 2012. Detta är en ofta lite förbisedd verksamhet som man kanske inte tänker på så länge man inte behöver hjälp i försäkrings eller arbetsrättsärenden. Även SEKO SJ har de senaste åren arbetat intensivt för att hålla fanan högt när det gäller tolkningar av kollektivavtal och lagstiftning.

Vi kommer att få se mer av denna verksamhet eftersom alltfler medlemmar drabbas av orättvisa i olika former.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Säkerhet på järnväg, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.