Huvudskyddsombudet på enhet trafik skriver om bemanning på tåg

HSO Trafik Blogg vecka 39!

Denna vecka hade SJ kallat till SKK enhet Trafik. Det blev ett mycket konstruktivt och bra möte med vettiga diskussioner. Det ärende som behandlades på skyddskommittén och som berör alla lokförare handlar om vilken kompetens som faktiskt finns bland ombordpersonalen. Det vill säga vikten av att lokförarna får reda på om rätt kompetens finns i tåget vid tex nedbemanning i samband med trafikstörningar. I vissa fall kan det till och med vara lämpligt att lokförarna tänker igenom om det är ok att köra tåget utan rätt kompetens ombord.

Skyddsorganisationen har uppmärksammat att OPSL allt oftare nedbemannar tåg från 2/3 – ombordare till bara en och denna ensamma kan vara en ”nolla”, dvs personal som inte har någon utbildning i att ge avgång eller evakuera självmant utan får endast utföra detta genom order av annan behörig. SJ har ju olyckligtvis delat in ombordpersonalen i många olika befattningsgrupper vilket gör det extra komplicerat. Skyddskommittén gan nu divisionens TSS, Ronald Nilsson, i uppgift att bena ut detta. Jätteviktigt anser jag då det är vi som lokförare som är ombordansvariga på motorvagnar och hur smidig blir en avgång för en förare i t.ex Norrköping där plattformen kröker? Hur smidigt blir en evakuering med endast en ”nolla” med på tåget?

Vi förare måste ta vårt ansvar och i de fall vi känner osäkerhet inför trafiksäkerheten – säga ifrån!

I övrigt på mötet togs det upp att arbetet med våra fordon fortsätter och jag upplever att kommunikationen är snabbare mellan skyddsombud – Littera ansvarig – Div Fordon och enhet Trafik då vår chef vill nå resultat i dessa frågor. Till exempel problemet med varma förarhytter i X2 löstes snabbt efter att en lokförare och före detta skyddsombud gjort iakttagelsen att depåpersonal inte följde de instruktioner angående ventilation som fanns.

Även har SJ verkligen fokuserat på att hitta lösning på frontrutan på X55 som blir ”pixlig” då man sätter på frontrutevärmen. Man har satt gamla rutor i nya fordon och nya rutor i gamla fordon. Man testar nu att ändra spänningen i värmen och även en tidsinställning på hur länge värmen är på.
Äntligen ska vi få en ersättning till den regnrock som nu finns på våra lok och som egentligen inte är lämpad för växling. Skyddsorganisationen har godkänt en ny växlingsjacka som Littera ansvarig tagit fram och som i fortsättningen ska finnas tillgänglig i våra lok.

Vid pennan

Annika Laursén

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Driftstöd, Fordonsledning, Instruktionsförare, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Spårtrafik, Trafikledning, Underhåll av järnvägsfordon. Bokmärk permalänken.