Angående kunders bildpublicering av anställda på SJs Facebooksida

Seko SJ har nu tillskrivit SJs ledning med anledning av att ytterligare bilder på personal publicerats på SJs facebooksida av missnöjda kunder. Publicering som gjorts utan den enskildes medgivande och i mening att förstärka kritik gentemot företaget. Seko kräver nu snabba åtgärder.

Seko SJ samt företagets arbetsmiljöorganisation har vid flera tillfällen påpekat bristerna med den nuvarande Facebooksidan som SJ har. Framförallt gäller det de tillfällen där kunder publicerar bilder på vår personal i samband med att att man vill framföra kritik i olika sammanhang.

Seko och skyddsombuden har framfört att det måste införas filter vid bildpublicering som gör att man kan ta bort bilder, innan publicering, på personalen som arbetar ombord eller på andra positioner där kunder kan ha synpunkter.

Nu har vi återigen blivit uppmärksammade på en händelse där en kund vid namn NN lagt ut bild på tjänstgörande ombordpersonal på SJs facebooksida. Han har sedermera tagit bort bilden, men i svaret från SJ finns ingen antydan om det olämpliga att hänga ut tjänstgörande personal på bild i sociala medier.

I och med denna valhänta hantering från företagets sida kräver Seko att Facebooksidan och Twitter omedelbart tas ner för inlägg tills dess att man kan införa någon form av filter som innebär att företaget kan styra publicering av bilder på personalen. Det är också önskvärt att företaget är tydliga med att det inte är tillåtet att fotografera personal under sitt arbete ombord.

Vår medlem har tagit väldigt illa vid sig av NNs bildpublicering eftersom denna givetvis på ett utmanande sätt kränker vederbörandes integritet.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Försäljning, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB. Bokmärk permalänken.