Varför det är viktigt att ha minst 3 veckors sammanhängande semester

skyddsombudsmärkeDiskussionen i Hallsberg går varm angående det som står i ”Spåra SJ” angående 3 veckors samman-hängande semester. Som skyddsombud vill jag försöka förklara varför det är viktigt för fackföreningarna att stå upp för vårt avtal.

Avtalet är framarbetat med enligt mig varje persons arbetsmiljö och välbefinnande i fokus.Man kan titta närmare på alla paragrafer var för sig och se detta klart och tydligt. Just här vill jag beskriva tankarna bakom § 11 moment 1 i Spåra SJ.

Före 2006 fanns det en skrivning i semesterlagen att ingen fick ha kortare semestertid än 3 veckor.
Semesterlagen ändrades och försämringen för den anställda var ett faktum. Att en arbetsgivare vill ha bort denna skrivning är tydlig då de kan få en kostnadseffektivisering och samtidigt en ökad flexibilitet att använda sin personal. Vi kan även se hur arbetsgivaren kommer tillbaka med förslag som att utöka semesterperioden till maj – september.

Då fackföreningens uppdrag är se till att våra medlemmar får det så bra som möjligt för att kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att få skador kände arbetstagarorganisationerna på SJ ansvar och förhandlade så att det nu finns med i vårt avtal ” Spåra SJ”.

Majoriteten av forskningen visar på att en människa behöver minst 3 veckors sammanhängande viloperiod för att kroppen på allvar ska kunna tillgodogöra sig denna vila. Återhämtning är A och O för att kunna arbeta ett långt och friskt arbetsliv. *

Om man läser olycksrapporter som Haverikommissionen har sammanställt framkommer det att de bland annat tittar på vilken vila de inblandade har tillgodogjort sig. Det har visat sig att resultatet av brist på vila kan spela in då man letar efter den vållande orsaken till olyckan.

Jag hoppas att dessa rader kommer att förändra den diskussion som pågår i Hallsberg som har fått en negativ klang till något mer positivt och förstående.

Vid pennan Annika Laursén Huvudskyddsombud för förarna på SJ AB

*Enligt professor Gunilla Burell, verksam vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet, kan långvarig stress skada kroppens funktioner. Enligt Gunilla Burell är en sammanhängande semester på cirka en månad lagom för att återhämta sig.

– Det går inte på några dagar, det tar längre tid, det är helt enkelt så att kroppsfunktionerna måste återhämta sig, och därmed psykets funktioner också: minne och koncentration, och sådana saker.

*Återhämtning är viktigt begrepp inom området hälsa och arbetsliv. Återhämtning behövs för att kunna reparera kroppen om den till exempel utsatts för stress. Ständig stress och bristande återhämtning minskar kroppens reparationsförmåga. Möjlighet till återhämtning efter ansträngningar är grundläggande för att förhindra skadlig stress. Balans mellan förbrukning och återuppbyggnad av mentala och kroppsliga resurser är en så kallad friskfaktor för människor.

Var rädda om Er!

 

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt. Bokmärk permalänken.