Hot och Våld i Mälardalstrafiken

För drygt en vecka sedan, den 3 april, gick Seko SJ ut och ställde ett väl anpassat krav på att SJ AB skulle agera mer kraftfullt när det gäller våld och hot ombord på tåg. Det var ett krav som riktade sig gentemot de händelser som inträffat under kort tid på ett fåtal sträckor och våra krav var inte särskilt svåra att tillgodose.

Kraven som framfördes var följande:

SJ klarar inte av att hantera utvecklingen och tidigare åtgärder för att stävja denna orimliga arbetssituation verkar inte få den effekt som våra medlemmar har rätt att kräva. Mot bakgrund av senaste veckornas utveckling i Mälardalsområdet, kräver Seko av SJ att:

  • SJs Kontrollgrupp punktmarkerar tåg på sträckan Flen-Vingåker, Örebro – Västerås och Västerås – Linköping
  • Förstärkning av bemanning på utsatta tåg
  • Gruppchefer ska beordras att åka utsatta tåg kvällstid för att stötta berörd personal

Ovanstående krav framfördes på skyddskommittémöte för enhet service den 3 april och viftades bort av de berörda cheferna. I något fall hänvisar man till att man inte hade möjlighet att beordra kontrollgruppen av administrativa skäl samt att gruppchefer var ute och åkte sk medåkning vilket ansågs tillfyllest. Förstärkt bemanning har inte heller tillgodosetts.

Seko står kvar vid sina krav eftersom det sedan dess inträffat ytterligare händelser som är så pass allvarliga att personal som jobbar ombord inte längre kan arbeta säkert.

Seko kommer nu att informera all personal som arbetar i tåg på berörda sträckor att trafiken måste stoppas vid händelser som innebär fara. Vi kommer också uppmana lokförarna att man stöttar ombordpersonalen samt begär att personal byts ut i samband med hot och våldssituationer. Om så är nödvändigt får detta gå före tågets fortsatta färd.

 

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.