Sist in först ut………….

I en situation när företaget drar ner på personal behövs det starka personalorganisationer. Arbetet med omställning kännetecknas av att det är jobbigt, men uppsidan för den fackliga organisationen är att en rättvis hantering ändå på sitt sätt ger ett förtroende eftersom alla inblandade ser att det som hänt hanterats rättvist och efter samma principer oaktat vem som drabbas.
Dagens SJ, med den övertalighet som vi sedan länge ansett att vi måste hantera, känns inte igen. Det har alltid funnits ett inslag av hederlighet även i de svårare stunder när anställda/medlemmar tvingats att lämna sina jobb pga arbetsbrist. Det har alltid gått att stå upp för en princip. En princip som har accepterats även av de som drabbats eftersom man kunnat se att hanteringen varit korrekt från företaget. Man har inte tyckt det var ok, men kunde se att det hanterats på ett acceptabelt sätt.

Efter dagens besked känner många inte igen sig längre. På en kort stund kommer besked att personer som är föräldralediga behandlas på ett närmast diskriminerande sätt genom att förbigås och ersättas av andra som dessutom kan antas ha sämre kompetens. I nästa stund ratas en anställd som är 50 + för en mer foglig medarbetare som passar bättre in i den ansvariga chefens syn på ledarskap.

Det luktar illa just nu och från Seko SJ befarar vi att det kommer att bli än värre.

Seko kommer inte att acceptera detta förhållningssätt. Vi kanske inte kan ändra alla galna beslut, men vi kommer inte att acceptera orättvis behandling, vi kommer inte heller att acceptera en orättvis och diskriminerande behandling från chefer som inte själva har visat sig duga i sina roller. Om inte detta hejdas snarast kommer Seko att ställa krav på att ett antal inkompetenta chefer entledigas på grund av denna hantering.

Det finns en tanke med den grundregel som anställningsskyddslagen fört med sig; ”sist in först ut” Som Seko ser på saken fodras det rätt mycket innan man frångår den principen.
Det SJ gör just nu är ett försök att helt frångå den norm som länge gällt på den svenska arbetsmarknaden vilket
naturligtvis är helt oacceptabelt.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.