Omställning och omdaning

Måndag den 31 mars var sista dagen som 17 av 22 resebutiker i SJs regi hade öppet. Vid några säljställen fortsätter verksamheten i annan regi. Bland annat kommunen i Eskilstuna som ser vikten av att verksamheten fortsätter. På något ställe tar länstrafiken över lokalerna och flyttar in med sina försäljningsställen. Detta har inneburit att en del av SJs anställda har fått andra jobb i dessa verksamheter.

Seko SJ har stuckit ut huvudet och konstaterat att risken är överhängande att delar av de nuvarande divisionsledningarna fortfarande tyngs av en allt för stor administration. Seko SJ kvarstår vid denna synpunkt. Med de antal övertaliga som vi ser just nu är det snart så att det är en övervikt för produktionspersonal som slutar i och med att de 17 resebutikerna och Contact Center stänger.

När det gäller den administration som skulle bantas ser vi helt olika resultat. Vår kritik bygger på att delar av verksamhetens adminsitration står mer eller mindre orörd medan andra delar eventuellt inte kommer att fungera. Det är detta faktum som gör det lite svårt att se idag om den nya organisation som skall ta vid 1 maj verkligen kommer att fungera.

De närmaste veckorna kommer många att få besked om man får de tjänster man sökt. Vi som jobbar med omställningsarbetet förbereder oss för hur vi skall hantera situationen med alla de som inte får plats i den nya organisationen. Det kommer att bli ett omfattande arbete som kräver stor respekt.

Arbetet i omställningsgruppen präglades inledningsvis av att vi trodde oss ha rutiner och resurser i tillräcklig omfattning. Vi hade dock ett starkt tryck att de första uppsägningarna skulle delgetts redan i mitten av februari. Ett tempo som inte var möjligt dels pga senarelagda verksamhetsförhandlingar och dels betydligt mer arbete med att rätta upp de turordningslistor som avgör bland annat hur lång uppsägningstid var och en skall ha. När vi närmade oss ett läge med att de första uppsägningarna blev det tydligt att materialet inte var tillräckligt faktagranskat och vi var tvungna att stoppa processen. Företaget har sedan tillsatt mer resurser för detta arbete och allt material som ligger till grund för uppsägningar har granskats och säkerställts för att se till att inga misstag begås.

Både arbetsgivarsidan och vi som representerar Seko är angelägna om att allt skall gå rätt tillväga.

Alla som har varslats blir dock inte uppsagda. Det har funnits olika möjligheter till omplaceringar och dessutom har ett antal personer helt enkelt turordnats in på andra jobb på de stationeringsorter där SJ har annan verksamhet än den som nu försvinner.

Dessutom har vi en hel del exempel på anställda som också byter både ort och yrke. Vi som jobbar med dessa frågor är glada för varje anställd som kommer vidare till en omplacering i stället för en ren uppsägning. De som nu sägs upp kommer under en lång period att ha stöd och hjälp av Trygghetsrådet. Trygghetsrådet har lång erfarenhet av detta arbete och har dessutom en bra träffprocent på att hjälpa uppsagda tillbaka till en ny anställning.

Omdaning är svårare att ta ställning till.

Många företag är tvungna att förändra sin verksamhet beroende på efterfrågan och införande av ny teknik. Även SJ har historiskt sett gjort många förändringsresor och det SJ vi ser idag har faktiskt förändrats otroligt mycket sedan jag började min anställning en gång i mitten av 1970 talet. Skillnaden är väl möjligen att förändringar sker mer löpande och snabbare får genomslag i verksamheten. Ibland slås jag av hur stor historielösheten är, även bland folk i min närhet som borde veta bättre vad som faktiskt påverkar våra möjligheter i SJ. Politiska beslut att avreglera visar nu allt tydligare hur SJ precis som andra konkurrenter försöker anpassa verksamheten med krav på ständiga kostnadssänkningar.

SJ är inget undantag och frågan är helt enkelt om de åtgärder som nu vidtas är de rätta.

Jag är inte säker på detta. Troligen hade en hel del kunnat hanteras annorlunda om man sett till ren intjäning på flera av de resebutiker som nu läggs ner och då hade man haft möjlighet till bättre service än de uppstickare som inte har någon säljorganisation ute på stationerna över huvud taget. Det finns mycket att bevisa från företaget att nedläggningen av resebutikerna verkligen är en riktig bedömning. Vi lär återkomma i frågan löpande under året.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Medlem i facket, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.