Hot och våldsspiralen ombord eskalerar

Under den senaste tiden har ett antal situationer uppstått ombord på SJs tåg som inneburit att ombordpersonal utsatts för hot och våld. Senast igår den 2 april utsattes ombordpersonal för grova kränkningar, hot och fysiskt våld av resenärer som inte ville betala färdbiljetter vid resa med SJ.

SJ klarar inte av att hantera utvecklingen och tidigare åtgärder för att stävja denna orimliga arbetssituation verkar inte få den effekt som våra medlemmar har rätt att kräva. Mot bakgrund av senaste veckornas utveckling i Mälardalsområdet, kräver Seko av SJ att:

– SJs Kontrollgrupp punktmarkerar tåg på sträckan Flen-Vingåker, Örebro – Västerås och Västerås – Linköping

– Förstärkning av bemanning på utsatta tåg

– Gruppchefer ska beordras att åka utsatta tåg kvällstid för att stötta berörd personal

 Seko har sedan tidigare tagit fram en rapport om hur utsatta ombordpersonalen är. Rapporten finns att ladda ner här.

I avvaktan på att företaget tar situationen på allvar så är det viktigt att personal som jobbar på dessa sträckor följer dessa råd:

  • Ta inte någon diskussion ensam.
  • Tänk på din egen säkerhet i första hand.

Avslutningsvis vill vi uppmana våra medlemmar att inte ta några personliga risker om ni blir hårt utsatta. I läge där det uttalas hot rekommenderar vi att tåget stoppas och att polis tillkallas. Anmäl också händelsen till berörd gruppchef.

 

 

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.