Ny löner från 1 april 2015

Logotyp_SekoSjAvtalsinformation 3 juni 2015

Löneförhandlingar med SJ är nu klara – arbetet fortsätter när det gäller att minska bortavarotiden, skapa bättre robusthet i schemaläggningen för åkande personal och inte minst att kunna få sluta senast kl. 19.00 dag före fridag. Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, kommer att betalas ut på junilönen.

Seko har i förhandlingarna uppnått målsättningen att våra medlemmar med befattningslön ska ha samma lönestege som övriga anställda med befattningslön. Det innebär att lönepotten tillförts ytterligare 0.15 % utöver tidigare avtalade 2.3 %. Uppgörelsen gäller under den återstående avtalsperioden fram till den 31 mars 2016, då nuvarande centrala avtal på Spårtrafikområdet löper ut.

Timlöneanställda kommer även fortsättningsvis att få en timlön som baseras på den genomsnittliga lönen (GFL). Nya fastställda GFL belopp kommer att publiceras så fort de är klara.

Som en konsekvens av uppgörelsen om befattningslönerna försvinner det särskilda tidförskjutningstillägg på 6 % som timlöneanställda Seko medlemmar erhållit vid beordning/ombeordring senare än 48 timmar före aktuell tjänstgöringsdag. Förändringen gäller retroaktivt från och med den 1 april.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef.

När det gäller datum för avtalets formella undertecknande så är det den 1 juni 2015. Det är det datum som vid behov ska uppges vid kontakt med t.ex. Försäkringskassan för att ändra inkomstuppgift.

Belopp för obekvämstillägg från den 1 april 2015:

Enkel:                      18,93 kr

Kvalificerad:            42,26 kr

Storhelg:                  94,97 kr

Grundlöner från den 1 april 2015:

Tågmästare

P 17         18 515 kronor

P18          20 205 kronor

P 19         23 745 kronor

P 10         26 767 kronor

Resesäljare

P 28         19 150 kronor

P 29         21 200 kronor

P 20         24 015 kronor

Fordonsoperatör

P 37         21 185 kronor

P 39         24 685 kronor

P 30         27 865 kronor

Depåoperatör

P 48         19 360 kronor

P 49         22 165 kronor

P 40         23 967 kronor

Komfortoperatör

P 58         19 260 kronor

P 59         20 675 kronor

P 50         22 910 kronor

Tågvärd

P 68         19 155 kronor

P 69         21 200 kronor

P 60         24 015 kronor

Lokförare

P 78         15 720 kronor

P 79         28 090 kronor

P 70         32 315 kronor

Är du inte medlem?                

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ

Stefan Zetterlund                      Erik Johannesson

E-post: seko.sj@sj.se

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Instruktionsförare, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Timlöner. Bokmärk permalänken.