Stoppa kaoset nr 4

Seko SJs förslag på åtgärder för en bättre schemaplanering som tidigare överlämnats till SJ utgör grunden i den handlings-plan som SJ nu har presenterat.

Personalplaneringen för åkandepersonal har under lång till befunnit sig på ett sluttande plan och har nu schemamässigt fullständigt rasat ihop.

Seko SJs arbete med att medlemmarna åter ska få kontroll över sin fritid har nu tydligt börja bära frukt. Vi har under senaste tiden haft flera möten med VD Monica Lingegård, delar av övrig koncernledning, samt med flera andra ledande personer i SJ. Seko SJ har även agerat och mycket tydligt beskrivit kaoset i schemaplaneringen på senaste mötet med centrala skyddskommittén.

Den av SJ nu presenterade handlingsplan till trafik och service skydds-kommitté den 22 september bygger i grunden på de sex skarpa förslag som Seko SJs klubbar tidigare varit överens om när det gäller åtgärder på kort sikt. Med förslagen genomförda så bör förutsättningen förbättras för en schema-läggning där medlemmarna åter kan börja planera sina liv.

Förslagen:
• SJ ska inrätta en planeringssupport.
• Avstämningsmöten lokalt på varje åkstation var fjortonde dag.
• All känd produktion ska ritas ut på månadslistan. Blanka dagar skall fyllas med ramtider.
• Ett formulär för samtliga åkande inrättas för omhändertagande av önskemål om sitt schema.
• Delgivningsdirektivet återinförs för att skapa en tydlig process.
• Resursfrågan måste lösas genom in/ut låning av personal.

När ovanstående åtgärder är på plats, startar nästa fas med att få till stånd en personalplanering som också håller över en längre tid. Något som säkert kräver en kraftsamling med resurser från hela SJ.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.