STOPPA KAOSET nr3

Seko har nu lagt fram konkreta förslag till SJ på hur våra medlemmar ska ges möjlighet att börja att kunna planera sina liv.

Möjligheten till att kunna få kontroll av sin fritid har varit ett återkommande tema på samtliga möten som Seko har anordnat med klubbföreträdare. Klubbföreträdarna vittnar om ett kaos som måste få ett slut.

Samtliga Seko klubbar på SJ är nu överens om sex skarpa förslag som skulle underlätta situationen kortsiktigt för Sekos medlemmar.

• SJ ska inrätta en planeringssupport.
• Avstämningsmöten lokalt på varje åkstation var fjortonde dag.
• All känd produktion ska ritas ut på månadslistan. Blanka dagar skall fyllas med ramtider.
• Ett formulär för samtliga åkande inrättas för omhändertagande av önskemål om sitt schema.
• Delgivningsdirektivet återinförs för att skapa en tydlig process.
• Resursfrågan måste lösas genom in/ut låning av personal.

Med de här förslagen genomförda så förbättras förutsättningen för en schemaläggning där Sekos medlemmar åter kan börja planera sina liv.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.