Status åkandes schema T24 och förberedelser T25

Det tog inte lång tid innan den typvecka med turer som framtagits för T24 blev påverkade med schemaändringar pga det rådande fordonsläget i januari med reduceringar, som kommer att fortsätta långt fram till i vår. Åter igen har SJ inte uppnått en hållbar planering eller robusta scheman, vilket har påverkat våra medlemmar i alla led, och i slutändan våra medlemmars arbetsmiljö.

Seko SJ har i flera forum med SJ lyft allvaret av den rådande fordonssituation som uppdagat sig efter årsskiftet, som gett en enorm påverkan på både turer och scheman för åkande personal. Turer som i processen för T24 tagits fram i facklig samverkan till slutförhandlingarna har helt rubbats och detta måste kunna bevakas för att säkerställa att man följer vårt kollektivavtal. Seko har krävt en rutin framöver för hur nya turer och större förändringar behöver omhändertas och meddelas till arbetstagarorganisationerna/turlistombud för att vi ska kunna bevaka våra medlemmars intressen. 

Seko har även lyft vikten av att man behöver informera medarbetarna om vad som händer och varför och att fast lista ska fredas från ändringar, då man av en anledning valt att gå på en gruppnyckel med fasta tider. För Sekos turlistombud samt de skyddsombud som deltog i den lokala samverkan för T24 har Seko fått igenom extramöten som har hållits i januari vid två tillfällen, där man gett information om läget samt möjlighet att ställa frågor till SJ.

Vi är väl medvetna om att arbetsmiljön ombord under denna vinter har varit under all kritik, då reduceringarna inneburit överfulla tåg med stående resenärer i vartenda hörn. Dessa påfrestningar är tärande i längden, så tänk på att ta era raster och håll på era viloperioder, då detta är det enda tillfället för återhämtning samt rapportera när det blir sådan överbelastning att man inte kan utföra sitt arbete.

Nu framöver blir det fokus på att påbörja arbetet med T25 i så pass tidigt skede som möjligt och tidsplanen för denna process är fastställd. I första hand har Seko begärt att OSA-direktiven (organisatorisk- och socialarbetsmiljöföreskrift) för turer och schema ses över tillsammans med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen, för att stämma av att turerna blir åkbara och inte bara är anpassade för verksamheten.

Har ni frågor kring utfall av gruppval eller T24/T25, ta kontakt med era lokala förtroendevalda!

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Ombordpersonal, Schema, Service, Trafik, Turlistor. Bokmärk permalänken.