Schemakorridor ersätter tidsförskjutningstilläggen

Nuvarande tidsförskjutningstillägg enligt Spåra SJ ersätts den 1 maj av ett lokalt avtal på SJ om en schemakorridor.

Seko har sedan i höstas fört diskussioner med SJ om ett lokalt avtal om schemakorridor i stället för den i avtalsrörelsen 2023 centralt reglerade schemakorridoren för samtliga företag i branschen. Vi är nu överens om ett lokalt avtal som är mer anpassat till de schemapubliceringsregler som gäller på SJ, samt reglerar flera frågor som inte fullt ut är reglerade i det centrala avtalet. Schemakorridoren utgår från den schemapublicering som sker måndag veckan före aktuell tjänstgöringsvecka och om det sedan blir aktuellt med en turändring överstigande en timme så har SJ att i dialog komma överens med medarbetaren om turändringen. Tid överstigande en timma i turändring förs till en ny arbetstidsbank som det kommer att vara hög prioritet att få ledighet beviljad från och skapa möjlighet till åter-hämtning för medarbetaren.

Seko SJ återkommer under den närmast tiden med kompletterande information de nya regler som kommer att gälla från och med den 1 maj. Första schemapresentation som omfattas av reglerna blir den 22 april.

De som tillhör schemagrupperna Superflexibel och Åkstation Sverige omfattas inte av schemakorridoren. Superflex behåller sitt nuvarande tillägg och Åkstation Sverige får ett nytt tillägg på 2 700:- per månad, tillägg som man har även vid t.ex. semester.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Schema, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.