Grön Laser ett allvarligt arbetsmiljöproblem för lokförare!!

Skyddsombuden och Huvudskyddsombudet på Trafik, Annika Laursen, informerar nedan om händelser som har med grön laser att göra och SJs bristande hantering av dessa frågeställningar.

Annika skriver följande:

Vi fick in en rapport lokalt i Hallsberg från en förare. Denne hade blivit beskjuten/strålad med grön laser av ett gäng ungdomar som stod i grupp under en bro och alla samtidigt försökte de pricka förarens ansikte/ögon.

Jag och övriga skyddsombudsorganisationen reagerade starkt på detta.

Jag agerade efter de regler som finns på SJ med ett ärende att gå till sin Produktions Ledare. Detta var den 4 maj. Min PL gjorde som SJ:s direktiv säger att man ska göra, titta på om ärendet är lokalt eller centralt. Laserbeskjutning kan ju drabba alla förare alltså ”ärendet är centralt”.

Ärendet kom till Produktions Områdes Chefen. Även denne känner av om ärendet är Produktions Områdes knutet eller innefattar fler Produktions områden. ”Alla förare kan drabbas”, alltså skickas ärendet till chefen för Trafik. Här fick även TSS vetskap om ärendet men kände att det var mer arbetsmiljö än Trafiksäkerhet och valde att inte ta tag i ärendet. Så hände ingenting.

I min kalender hade jag den 19 maj inbokat en Skyddskommitté Service/Trafik. Jag tog upp detta ärende på punkten ”övrigt”. Jag framförde att so-org såg allvarligt på detta. Föreslog att man gör en riskanalys för att ta fram bästa tänkbara plan inriktad för SJ. Att man tar fram en manual för hur förare ska agera när man blivit träffad. Ifall man känner att det svider i ögonen, hur vi ska agera om vi ska stanna omedelbart, eller fortsätta till närmaste station med plattform. Kanske ta oss själva ur tjänst, eller vad? Föreslog vidare att SJ kan pratar med Manpower Häslopartner för att säkerhetsställa beredskap hos sjuksköterskorna när vi ombordpersonal ringer efter att ha blivit beskjutna/strålade.

Alla på mötet tyckte att detta var allvarligt så vår arbetsmiljöingenjör och en person på Stab Trafiksäkerhet fick i uppdrag att titta på detta. Inget hände!

Hade i min kalender inbokat möte den 26 maj med vår chef på trafik. Jag tog upp detta med honom och han tyckte det var allvarligt och skulle trycka på arbetsmiljöingenjören. Inget har fortfarande hänt.

Skyddsorganisationen har i veckan gått ut med information i en del förares skåp men i alla fall på skyddsombudstavlorna där vi påpekar allvaret och vi har även tagit ut Arbetsmiljöverkets faktablad där det står lite kort och informativt hur en person som blir träffad ska agera och bör tänka på.

Denna information har även SEKO tagit med i sin tidning och på några åkstationer i landet har den delats ut i samtycke med Produktionsledare. Jag går nu och väntar på en inbjudan för att genomföra en riskanalys eller att SJ kommer med direktiv och riktlinjer om hur vi ska och får agera om vi råkar ut för bestrålning av laser.

 

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare. Bokmärk permalänken.