SEKO ställer krav på SJ att presentera en plan för rekrytering av lokförare

SEKO SJ har idag beslutat att ställa krav på företaget att presentera en långsiktig plan på hur man avser att rekrytera lokförare. Tillgången på lokförare är begränsad och på flera stationeringsorter lever man på att använda timanställda pensionärer. Situationen kan komma bli ohållbar i det långa loppet om man inte har en strategisk plan för hur dessa rekryteringar skall skötas.

Just nu vet vi att företaget utbildar en grupp lokförare tillsammans med Stockholmståg. Efter att denna utbildning är genomförd har vi i SEKO ingen information om företagets planering för att säkra tillgången på lokförare. I andra sammanhang noterar vi allmänna uttalanden om att företaget avser att rekrytera på marknaden.

SEKO är bekymrade över att SJ alltmer har gjort sig beroende av timanställda i lokföraryrket. Vi är bekymrade dels över att andelen timanställda på vissa stationer är alltför stort i förhållande till det totala behovet av lokförare. Hallsberg och Stockholm är orter med brist på lokförare. Även andra orter har begynnande brist på lokförare. En brist som idag alltmer täcks av timanställda pensionärer.

Det är också ett arbetsmiljöproblem att lokförare på flera stationeringsorter inte får ut ledigheter ur sina personliga dag och timkonton. Tid som sparats i samband med övertidsarbete och vid förseningar förblir innestående. Däremot fordrar företaget att personalen jobbar övertid och fullföljer arbetet vid stora förseningar samt ställer upp vid personalbrist. Däremot skall tydligen personalen betrakta det som en gåva när man vill ha ut kompledigt. En kompensation som ofta inte beviljas pga just personalbrist.

Pensionsavgångar de närmaste åren innebär också att det snarare är ett växande problem och att tillgången på utbildade lokförare måste tillgodoses innan läget blir akut.

Sammanfattningsvis ser SEKO betydande risker med att använda så stor andel timanställda samt att vi anser att en planering som förankras med SEKO tas fram så att vi ser hur bolaget avser att agera de närmaste tre till fem åren avseende rekrytering av lokförare.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare, Rekrytering av lokförare, SJ AB, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.