Löneförhandlingarna i SJ går trögt. Ännu inget avtal klart.

Årets löneförhandlingar med SJ har kantats av återkommande förseningar. Förseningar som helt beror på SJs oförmåga att leverera underlag samt att man inte är klara med lönesamtalen för de anställda med individuella löner i tid. Efter att löneförhandlingarna gjorde uppehåll den 26 juni återupptogs de först den 13 september.
Just nu är läget i förhandlingarna följande:
Parterna är eniga om lönepåslagen för den personal som har tariff löner. Parterna är också eniga om höjningen av OB tilläggen. Det som nu återstår är, som jag skrev ovan, lönerna för de anställda som har I – löner. När det gäller lönesättningen av anställda med individuella löner har parterna olika uppfattningar om hur löneutrymmet skall fördelas. SJ AB vill enbart fördela ut löneökningen efter vad de anser att den anställde har presterat. Det innebär att företaget avser att omfördela det tillgängliga löneutrymmet så att en del anställda med individu- ella löner indirekt finansierar andras löneförhöjning. (Exempelvis kan en person få 3,8% ökning på bekostnad av andra som arbetsgivaren bara vill ge 1,8% ) Ett tydligt exempel på hur detta slår är bland serviceledarna.

SEKO uppfattning är att den lägsta ökningen skall vara 2,6% även för anställda med I lön. Vill arbetsgivaren premiera någon eller några så får man helt enkelt skjuta till extra pengar. SEKO anser inte att en del av de anställda skall stå tillbaka, bara för att SJ AB vill premiera andra anställda.

Den ursprungliga planen att lönerna skulle vara klara i september har spruckit, nästa mål är oktober. Just nu är det tveksamt om de nya lönerna kan vara klara att utbetalas  i oktoberlönen.

Leif Redius

SEKO SJ

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Löneförhandlingar, SEKO SJ Nyttt, SJ AB. Bokmärk permalänken.