SEKO fortsätter löneförhandlingarna!!

 AVTALSNYTT

SEKO fortsätter förhandlingarna i syfte att nå vår målsättning med rättvisa löner i årets löneförhandlingar!!

SEKO har inte kunnat godta SJs bud i de lokala löneförhandlingarna eftersom budet innebär en orättvis fördelning av årets löneutrymme. Framförallt är det lönetilläggen, det sk SLX tilläggen för serviceledarna, där SJ velat premiera ett litet antal serviceledare på övrigas bekostnad.

Efter segdragna förhandlingar börjar vi nu närma oss en rimlig lösning i dessa förhandlingar om SLX tilläggen och båda parter anser att det finns förutsättningar att fortsätta de lokala förhandlingarna. Alternativet är annars att överlämna förhandlingen till de centrala parterna.

Läget i förhandlingarna har varit låst eftersom SJ inte accepterar SEKOs avtalsyrkande och SEKO SJ inte kan acceptera SJs krav på att fördela de individuella lönepåslagen till ett fåtal personer.

Parterna är nu överens om att SEKO SJ skall jobba fram ett nytt löneyrkande. Målet i de fortsatta förhandlingarna är att ny lön skall kunna betalas ut i november månads lön.

 

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Löneförhandlingar, Ombordpersonal, Service, SJ AB. Bokmärk permalänken.