Avtalsinformation

Nu har avtalsrörelsen 2013 dragit igång.  Yrkanden har bytt hand mellan Seko och SJ AB arbetsgivarorganisation Almega. Det som förhandlas nu är vårt branschavtal som omfattar alla tågoperatörer, samt tunnelbanan i Stockholm.

Nedan följer de yrkanden som Seko har mottagit från Almega:

  • Treårigt avtal utan centralt avtalade lönepåslag.
  • Införa en undertidspott som ger rätt att förskjuta s k undertid till nästa schemaperiod alternativt ger rätt att kvitta undertiden mot t ex ”periodövertid”
  • Rätt till ledighet varannan helg tas bort i sin helhet.
  • Arbete ska kunna förläggas till sex timmar i följd.
  • Begränsning av nattarbete tas bort i sin helhet.
  • Semesterperioden förlängs till maj – september.

Det Almega har framfört i sitt yrkande är att vi inte ska få något centralt lönepåslag. Anledningen är att spårtrafikbranschen står inför stora lönsamhetsutmaningar. Man framför även det krisavtal som undertecknades på Green Cargo som en av orsakerna till sitt yrkande. Att gå med på ett avtal utan centrala lönepåslag skulle medföra att Seko SJ ska förhandla fram hur stort lönepåslag vi ska få under fredsplikt.

Branschavtalet sätter riktlinjer om hur den lokala förhandlingen kommer att gå på SJ AB.

Nu gäller det att vi står enade inför de stora utmaningar som väntar nu när avtalsrörelsen 2013 dragit igång.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Löneförhandlingar, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Service, SJ AB, Spårtrafik, Städ av fordon, Trafikledning, Turlistor. Bokmärk permalänken.