Om SEKO SJ

SEKO SJ organiserar SEKO-klubbarna på SJ AB. Det fulla namnet på organisationen är:
SEKO Förhandlingsorganisation SJ.

SEKO-klubbarna på SJ AB väljer deltagare till ett representantskap. Representantskapet är det högsta beslutande organet inom SEKO på SJ AB. Representantskapet väljer i sin tur en styrelse som är det beslutande organet i den dagliga verksamheten.

SEKO är den i särklass största fackföreningen på SJ AB. I dag finns elva SEKO-klubbar på företaget, dessa elva klubbar organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB.

SEKO SJ:s främsta uppgift är att bevaka och förbättra medlemmarnas villkor. SEKO jobbar bl a annat med att stärka kollektivavtalet, bevaka och förbättra arbetsmiljön, få: ”heltid som en rättighet, och deltid som en möjlighet” mm mm

SEKO SJ:s Websida finns på: http://www.sekosj.se

En kommentar till Om SEKO SJ

  1. Jason skriver:

    Hej!
    Länka gärna till vår hemsida: klubbsjtrafik.se
    SEKO Klubb SJ Trafik (Stockholm), organiserar växlare, fordonsoperatörer, administrativ personal på huvudkontoret, kundgruppen, SJ Trafikledning, personal på försäljningen och ombordpersonalen på Cst.
    Hälsningar Jason

Kommentera