GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET!

Hej!
Nytt år, nya möjligheter, nya utmaningar, ny avtalsrörelse, kongress  och ny branschorganisation. Det händer mycket 2017 och det är viktigt att vi inom Seko SJ kan flytta fram våra positioner och försöker påverka där vi kan i stort och smått. 
Vi i Seko SJ styrelse kommer att fortsätta med vårt arbete med att åstadkomma stabila scheman för alla parter. Livegenskapen måste bort, vi måste ha rätt att kunna planera våra liv och kunna kombinera arbete och familj. Vi kommer att följa hur det går för förare och ombordare i Göteborg med vårt fulla fokus. Vi kommer dessutom att behöva allas hjälp för att kunna kartlägga hur illa det är och hur utspritt missbruket med sena ändringar UTAN respekt för oss som individer med ett socialt liv utanför SJ. Rapportera! Rapportera! Rapportera! Via vanliga kanaler och genom LISA, att inte kunna planera sitt liv är definitivt ett arbetsmiljöproblem.
Vi uppmanar alla klubbar att nominera duktiga järnvägare till den nya branschorganisationens styrelse som ska utses i vår.
Sista veckan i april håller Seko kongress, och vi har fyra delegater med. Det kan bli en intressant kongress eftersom en helt ny styrelse ska väljas och beslut ska fattas om hur förbundet ska drivas i framtiden – branscher eller regioner.
Seko som förbund har lanserat en kampanj 80000 på fem år. Det innebär att att vi måste vända en vikande trend där färre väljer att vara medlemmar. Förbundet har avsatt en rejäl summa pengar till värvningskampanjer och alla kan söka hjälp. Mer info kommer om hur och var man kan ansöka om pengar!”
Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon, Trafikpolitik | Lämna en kommentar

Ny Branschorganisation på Spårtrafik

Hej alla!

Hoppas att ni haft en fin Lucia och fjärde advent.

Den 12-13/12 hölls en konferens för bildandet av en branschorganisaton för oss som arbetar med järnvägar. En interimsstyrelse är utsedd tills ett ordinarie repskap utser den ”riktiga” senare i vår. Stefan Zetterlund blev invald som ledamot i styrelsen, övriga ledamöter kommer bland annat från tunnelbanan i Stockholm, Green Cargo samt pendeltågen i Stockholm.

Den nybildade branschorganisationen för oss järnvägare kommer att finansieras av samtliga klubbar inom området. Mötet beslutade om 6 kronor per medlem och månad. Det är också upp till klubbarna att nominera till styrelsen som ska utses, återkommer med information!

Förutom att komma överens om en interimistisk budget och verksamhetsplan etc. skickade vi hälsningar till våra kämpande kollegor i England, som strejkar för att behålla ombordpersonalen i tågen. Vill man skicka en hälsning från sin klubb går det alldeles utmärkt bra och kommer att uppskattas.

Seko stödjer RMT OCH ASLEF i deras kamp för en bättre järnväg i Storbritannien

Seko stödjer RMT OCH ASLEF i deras kamp för en bättre järnväg i Storbritannien

www.rmt.org.uk/homehttp://www.aslef.org.uk/

Pilotprojekt stabilare schemaläggning

Det kommer att genomföras ett pilotprojekt i Göteborg för ombordare och förare i syfte att få en stabilare schemaläggning. Malmö och Linköping har också varit tillfrågade men tackat nej till deltagande av olika skäl.

Vi i Seko SJ’s styrelse vill samtidigt önska er alla en riktigt God Jul och Gott nytt år@ Sköt om er, glöm inte att ta det lugnt och inte stressa in i det sista så hörs vi snart!

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Försäljning, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikpolitik | Lämna en kommentar

rmt-solidarity-message-final-version

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Medlem i facket, Ombordpersonal, Spårtrafik | Lämna en kommentar

Förhandlingarna med SJ om nya löner från den 1 april 2016 är nu klara!

Ny lön samt retroaktiv lön från 1 april, kommer att betalas ut på septemberlönen. Avtalet gäller under perioden 1 april – 30 april 2017.

Seko har tidigare i förhandlingarna blivit överens med SJ om nya tillägg för de som arbetar på driftstöd samt nya utbildnings- och instruktörs-tillägg. Överenskommelse har också tecknats om ändringar när det gäller avbytes- och förflyttningstid för åkande personal.

Nu fortsätter pågående diskussioner och förhandlingar om ett antal övriga viktiga frågor, t.ex. robustare schemaläggning för att undvika den livegenskap som många medlemmar upplever idag, minska bortavarotiden för åkande personal och inte minst – att kunna få sluta senast kl. 19.00 dag före fridag.

Seko och SJ är också överens om att det ska inrättas ett Bemannings-, deltids och arvodistråd på SJ. Rådets uppgift är att löpande följa användandet av visstidsanställda, deltidsanställda och bemannings-personal. Ytterligare information kommer vid ett senare tillfälle.

Medlemmarna med I-löner kommer att få besked om sin nya lön av lönesättande chef. För ytterligare information hänvisas till blogg http://blogg.sekosj.se

Grundlöner SJ AB från den 1 april 2016:

Tågmästare

P 17          18 515 kronor

P18           20 685 kronor

P 19          24 310 kronor

P 10          27 405 kronor

Kundvärd/Kundkommunikatör (f.d.Resesäljare)

P 28          19 605 kronor

P 29          21 730 kronor

P 20          24 590 kronor

Fordonsoperatör

P 37          21 690 kronor

P 39          25 270 kronor

P 30          28 530 kronor

Depåoperatör

P 48          19 820 kronor

P 49          22 165 kronor

P 40          24 550 kronor

Komfortoperatör

P 58          19 720 kronor

P 59          21 170 kronor

P 50          23 455 kronor

Tågvärd

P 68          19 720 kronor

P 69          21 730 kronor

P 60          24 590 kronor

Lokförare

P 78          15 720 kronor

P 79          28 848 kronor

P 70          33 085 kronor

Belopp för obekvämstillägg från den 1 april 2016:

Enkel:                       19,38 kr

Kvalificerad:              43,27 kr

Storhelg:                    97,23 kr

Är du inte medlem?   

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ

Stefan Zetterlund                        Lotta Tväråna

 

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon, Timlöner | Lämna en kommentar

Central förhandling den 25 juli avslutas i oenighet

Idag har Seko genomfört en central förhandling på Almega med anledning av att SJ vill tillsätta timanställd personal på SJ Trafikledning som skall jobba med störningshantering.

När ingen tågvärd ombord på att tåg ringer för hjälp kan följande aktiviteter genomföras enligt SJs förslag:

  • Proaktivt (via XOD) söka efter tåg och kunder som riskerar att få brutna anslutningar
  • Gå igenom fordonslistor för tåg som är i trafik och söka vilka fel som har legat länge och som rör ombordarbetet och samla dessa i en rapport.
  • Vara behjälplig i verifiering av rättningar av fel kring ombordverktygen eller andra uppgifter som Service behöver stöd i.

Sekos uppfattning i den lokala förhandlingen var följande argument:

Seko avvisar det av SJ presenterade förslaget med hänvisning till att föreslagna arbetsuppgifter lämpligast utförs av personal ombord på tågen och det är där personalförstärkning behövs. Samtidigt så har arbetsbelastningen ökat ombord  på tågen inklusive antalet situationer med hot och våld. Något som talar för att mer personal behövs ombord på tågen och inte på Klaraporten. Utöver detta så saknas utrymme i TL lokaler på Klaraporten för utförande av arbetsuppgifterna, vilket innebär en försämring av arbetsmiljön för befintligt personal. Seko ser förslaget som en desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande med Ratio.

Lokal förhandling avslutades i oenighet. Seko reserverar sig mot SJs beslut.

Central förhandling den 25 juli på Almega

Nu har alltså den centrala förhandlingen genomförts och även denna förhandling har avslutats i oenighet. Arbetsgivaren står kvar i sitt beslut att eventuellt införa arbetsuppgifter för timanställda på SJ TL för att jobba med anslutningshanteringen enligt tidigare förslag.

Vi får nu se, när och och i vilken omfattning de här arbetsuppgifterna kommer att bemannas.
Seko har i dagens förhandling påpekat de brister som vi ser i dagens trafik med nedbemanning och de effekter som vi redan nu ser.

I och med att arbetsgivaren står fast så är det nu viktigare än någonsin att det verkligen skrivs rapporter på allt som händer ute i tingen som påverkar arbetsmiljön ombord. Vi kommer att få leva med låg bemanning över tid och enda sättet att påverka detta är förmodligen att alla avvikelser lyfts upp i form av rapporter.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Trafikledning, Trafikpolitik | Lämna en kommentar

Seko säger nej tack till SJs förslag på desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande!

Seko har i förhandling sagt nej tack till SJ förslag från Trafik och Service att använda timanställda tågvärdar för att stötta ombord medarbetarna med anslutningshanteringen genom att utföra arbetspass på trafikledningen.

Vi anser att föreslagna arbetsuppgifter lämpligast utförs av personal ombord på tågen och det är där personalförstärkning behövs.

Samtidigt så har arbetsbelastningen ökat ombord på tågen inklusive antalet situationer med hot och våld. Något som talar för att mer personal behövs ombord på tågen och inte på Klaraporten. Utöver detta så saknas utrymme i TL lokaler på Klaraporten för utförande av arbetsuppgifterna, vilket innebär en försämring av arbetsmiljön för befintligt personal.

Seko ser förslaget som en desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande med Ratio.

Förhandlingen avslutades i oenighet med reservation från Seko och vi har nu begärt central förhandling i frågan.

Seko påminner om vikten av att alla avvikelser från ordinarie bemanning ombord rapporteras in SJs LISA system.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikledning | Lämna en kommentar

Avtalsinformation

Spårtrafikavtalet

Förhandlingarna mellan Seko och Almega slutfördes den 25 april. Avtalet är på tretton månader och gäller under tiden 1 april 2016 till 30 april 2017 och innehåller bland annat ett löneutrymme på 2.38%. Avtalet innehåller också ett antal viktiga skrivningar om t.ex. arvodistråd och drogtester som redovisats i tidigare information från Seko.

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Förhandlingarna mellan Seko och SJ om nya löner som ska gälla från och med den 1 april i år pågår. Den 8 juni träffades Seko och SJ och gick igenom den lönekartläggning och jämförelse som ska göras minst vart tredje år enligt lag. Ett uppföljande möte kommer att hållas den 20 juni.

Förhandlingar om villkorsändringar i Spåra SJ pågår. I denna del så har Seko och SJ hittills blivit överens om nya tillägg för de som arbetar på driftstöd samt nya utbildnings- och instruktörstillägg. Överenskommelse finns också om ändringar när det gäller avbytes- och förflyttningstid för åkande personal. Samtidigt så fortsätter diskussioner och förhandlingar om ett antal övriga viktiga frågor, t.ex. robustare schemaläggning för att undvika den livegenskap som många medlemmar upplever idag. Aktuella nya avtalstexter bifogas nedan.

De medlemmar som har individuell lön ska ha fått en särskild blankett från Seko inför årets I-löneförhandlingar. Är det någon medlem med I-lön som inte fått aktuell blankett, vänligen kontakta din klubb.

Ambitionen är att de nya lönerna ska kunna betalas ut på september månads löneutbetalning.

Bilaga till Seko SJ Avtalsinformation 9 juni 2016

Avbytes- och förflyttningstid för åkande personal

Seko har äntligen lyckats med att få SJ att gå med på att förflyttning till och från överliggningsplats och rastlokal ska ske på betald arbetstid. Samtidigt så kommer förflyttningstid att gälla för både lokförare och tågvärdar.

Ny text i Spåra SJ
Nödvändig avbytes- och förflyttningstid i tjänsten ska planeras så att lokförare och tågvärdar har möjlighet att utföra sina sysslor i normal arbetstakt både på sin hemstation och på andra platser som följer av tjänstgöringen.

Avbytestiden ska, om inget annat kräver det, vara två minuter. Utöver denna direkta avbytestid tillkommer tid för andra aktiviteter såsom överlämnandetid, övertagandetid och plattformstid. För förflyttning inom och utom åkstationen fastställs förekommande förflyttningstider med en promenadtakt i enlighet med digitala verktyg, normalt 75 m/minut.

Exempel på förflyttningar inom åkstationen är från den plats order hämtas till tågens uppställningsplatser/avbytesplatser.

Exempel på förflyttning utanför åkstationen är förflyttningar till/från annan tågstation för passresa eller till/från plats för rast eller överliggning.

Den fastställda tidsåtgången ska revideras årligen eller då förändringar i tågtrafiken kräver det.

Förflyttningstid är egentlig arbetstid som kan förlänga arbetspass och arbetsperiod både i början och slutet av turen. Förflyttningstid på en tur får inte inkräkta på de minst åtta timmarnas vila på bortastation. Tid för förflyttning ska exkluderas då veckoarbetstiden fastställs.

På hemmastation är nattvilan minst 11 timmar och börjar då medarbetaren slutar sin tjänstgöring för dagen.

Ovanstående förändringar tillämpas tidigast från T 17.

Utbildnings- och instruktörstillägg

Ny text i Spåra SJ
Medarbetare som utför intern utbildning, har instruktionstillägg enligt nedanstående alternativ. Instruktionstillägg utbetalas inte till chefer eller kvalificerade handläggare. Instruktionen ska följa en i förväg fastställd kurs- respektive praktikplan, som beskriver innehåll och omfattning.

Alternativ 1

Medarbetare som har uppdrag att utföra undervisning och instruktion ska erhålla en befattningslönedel om 6000 kronor per månad under den tid förordnandet avser.

Under den tid då medarbetaren genomgår utbildning till instruktör utgår en månatlig ersättning om 3000 kronor. Utbildningen ska normalt vara avslutad inom sex månader. Skulle så inte vara fallet, och det inte beror på arbetsgivaren, utgår istället instruktionstillägg under resterande utbildningstid.

Instruktör som också har uppdrag att vara ämnesansvarig erhåller en ersättning om 8000 kronor per månad under tiden förordnandet avser.

För arbetstagare med individuell lön fastställs istället ett särskilt lönetillägg på motsvarande grunder.

Ersättningarna omfattar den tid som åtgår för uppdraget samt tid för erforderliga förberedelser och efterarbeten. Detta ska inte medföra ändrad arbetstidsförläggning eller övertidsersättning. Inga rörliga tillägg för undervisning och instruktion erhålls utöver ovanstående ersättningar.

Alternativ 2

För övriga arbetstagare betalas:

För undervisning enligt fastställd kursplan

  •  56 kronor/timme för de första 60 timmarna per kalendermånad samt
  •  28 kronor/timme för överskjutande antal undervisningstimmar

För instruktion enligt fastställd praktikplan 200 kronor/dag

Tilläggen utgör även ersättning för erforderliga förberedelser, varvid detta inte skall medföra ändrad arbetstidsförläggning eller övertidskompensation.

Semestertillägg är inkluderat i samtliga undervisnings- och instruktionstillägg.

Driftstöd

Ny text i Spåra SJ
Parterna enas om befattningstillägg för uppdraget driftsstöd enligt följande modell:
1, 3000:-/mån under utbildningstid
2, 7000:-/mån efter fullgjord utbildning då lokföraren självständigt kan tjänstgöra på samtliga driftsstödspass.

Arbetsgivaren har för avsikt att utforma uppdraget för en begränsad tid om maximalt 3 år. Det första förordnandet efter utbildning kommer normalt att vara på 1 år för att ge båda parter en möjlighet att prova och utvärdera.

Utbildningslönen utgår under en tid om maximalt sex månader, om det inte beror på arbetstagarens frånvaro under perioden. Om utbildningen inte genomförts under perioden om sex månader och det beror på arbetsgivaren ska den fulla ersättningen om 7000:-/mån utgå från den sjunde månaden.

Förändringen genomförs från den 1 maj 2016.

Medarbetare som är under pågående utbildningen behåller den tidigare individuellt fastställda utbildningsnivå.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Lagar & Avtal, Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Rekrytering av lokförare, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Spårtrafik | Lämna en kommentar

Seko har tecknat ett nytt centralt avtal för spårtrafikbranschen

Seko har idag, med motparten Almega, tecknat ett nytt avtal för omkring 10.000 medlemmar inom spårtrafikbranschen.

Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:

  • Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor.
  • Sekos förslag angående försäkring vid ”Loss of License”* ska kostnadsberäknas och förslag till finansiering finnas på plats 31 januari 2017. Länk till  Loss of License1 och Loss of License2.
  • Bemannings-, deltids-, och arvodistråd införs i samtliga företag för att säkerställa heltidsanställningar.
  • Skärpt regelverk för arbetstagarnas integritet när arbetsgivaren inför drogtester, kamera och gps-övervakning.
  • Parterna skall utvärdera konsekvenserna av den så kallade ”Tycodomen” för avtalsområdet. Domen innebär att restid skall betraktas som arbetstid under vissa förutsättningar.

– Det har varit mycket hårda förhandlingar men till slut lyckades vi hitta lösningar i våra viktigaste frågor, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare.

Avtalet i sin helhet kommer att lägga upp här inom kort

* ”Loss of license” – behörighetsförlust (att utföra sitt yrke) vid sjukdomsdiagnos.

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Diverse, Försäljning, Instruktionsförare, Lagar & Avtal, Lokförare, Lokledare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Rekrytering av lokförare, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon, Trafikledning, Trafikpolitik, Turlistor | Lämna en kommentar

Avtalsrörelse pågår

logoJust nu pågår avtalsförhandlingar för fullt på bransch spårtrafik. Förhandlingarna leds av utsedda ombudsmän på Sekos förbundskontor. Utöver ombudsmännen finns en särskild förhandlingsdelegation från ett antal av av branschens företag. Delegationen representeras av förtroendevalda inom både persontrafik, tunnelbana, upphandlad trafik, godstrafik, underhåll mfl områden.

Delegationen stödjer ombudsmännens arbete och ger input i hur förhandlingarna skall drivas vidare.

Till skillnad för andra avtalsområden har årets förhandlingar i spårtrafik förts i god anda och flera av Sekos krav kommer allt närmare en lösning. Eftersom det är rörlig materia där utkast till skrivningar i det kommande avtalet förändras löpande så går jag inte in på detaljer i denna artikel. Vi kommer att redovisa avtalsförhandlingarna när vi slutligen har ett nytt avtal.

Löneutrymme

I den delen som berör avtalsutrymmet i procent har Seko ställt samma gemensamma krav på 3,2% som övriga 6F förbunden. Nu vet vi att det uppstått en delvis ny situation där IF Metall förhandlat fram ett avtal för industrin på 2,2 % och Handels som fick igenom ett krontal på 590 kr. LO tillsammans med svenskt Näringsliv rekommenderar nu denna nivå som ett ”märke” för kommande uppgörelser. Fastighetsanställda har gjort uppgörelse som bygger på krontalsmärket som faktiskt innebär något mer än 2,2% eftersom en låglönegrupp gynnas av krontalsuppgörelser.

Nästa förhandlingsdag är bokad till måndag 25 april.

Lokala förhandlingar

När det centrala avtalet är klart startar de lokala förhandlingarna på respektive företag. På SJ AB finns också en hel del krav på förändringar. I den delen återkommer vi när förhandlingarna startar och samtliga yrkanden från klubbarna har bearbetats till konkreta yrkanden.

På SJ AB händer det också en del

På SJ sker en hel del den närmaste tiden. I början på maj bemannas tågen ner efter en ny syn på hur många ombordmedarbetare som skall finnas på varje tåg. I princip bemannas samtliga X2 avgångar med två ombordpersonal och regionaltågen enbemannas oavsett om det är multade tågsätt eller inte. Till detta förs en viss uppbemanning på delsträckor.

Seko har i samtliga förhandlingar framfört reservationer mot förändringarna i bemanning ombord. Utöver dessa reservationer har Seko SJ tillsammans med klubbarna framfört en kravlista på 9 punkter som också måste uppfyllas av företaget för att få nån sorts ordning på hur arbetet skall fungera ombord.

Sekos arbete med nedbemanningen har inneburit att SJs planer har försenats med mer än ett år och att företaget tvingats att förändra mycket i de ursprungliga planerna. Positivt är att Seko SJ inklusive samtliga 9 klubbar har haft en helt enig och gemensam syn på hur förhandlingarna skulle genomföras.

Nu går vi snart över i ett nytt skede och Seko SJ tillsammans med arbetsmiljöorganisationen kommer särskilt att bevaka att SJ lever upp till de nya regler som gäller fr o m 31 mars 2016.

Arbetsmiljöverkets Föreskrift  2015:4, innehåller föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller från och med den 31 mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Med hänvisning till den höga sjukfrånvaron i SJ så kommer Arbetsmiljöverkets föreskrift att få mer eller mindre omedelbar verkan och här är det nu upp till företaget att se till att man kan leverera en rimlig arbetsmiljö för ombordpersonalen även efter nedbemanningen den 2 maj.

Hög sjukfrånvaro i flera delar av SJ AB

Sjukfrånvaron i SJ är inte bara hög på ombordsidan, utan också bland komfortoperatörerna. På division Fordon har Louise Reichenberg i Seko SJs styrelse, initierat ett arbete med att få SJ att ta tag i de problem som skapar sjukfrånvaro.

At anpassa företaget utifrån nya förutsättningar är i sig inte så konstigt. Företagsledningen gör sina bedömningar och vidtar löpande åtgärder för att sköta företaget i enlighet med de mål som ställs upp. Däremot finns ingen förståelse för att dessa förändringar skall drabba personalen negativt. Hög sjukfrånvaro bland komfortoperatörer och ombordpersonal är en allvarlig signal om att SJ inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar. I den delen måste det ske omedelbara förändringar för att komma tillrätta med den negativa trenden.

Seko jobbar hårt med att se till att den höga sjukfrånvaron ligger överst på dagordningen varje gång vi träffar bolagets ledning och kravet är att omedelbara åtgärder måste till för att få ner sjuktalen. Vi lär få återkomma i denna för oss så viktiga fråga.

Erik Johannesson

Ordförande Seko SJ

Publicerat i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Städ av fordon | Lämna en kommentar

6F Förbunden i en gemensam kampanj

6F-forbunden i gemensam kampanj

Publicerat i Lokförare, Löneförhandlingar, Medlem i facket, Okategoriserade, Ombordpersonal, SEKO, Spårtrafik, Trafikpolitik | Lämna en kommentar