Strukturell ledarskapskris – SJ omorganiserar igen!

SJ har efter förhandling med SEKO beslutat att göra justeringar i företagets organisation. I princip görs en total omorganisation trots att tidigare förslag från arbetet med Futurum avvisats under hösten 2011 av både SEKO och SJ bolagsstyrelse. SEKO avvisade bland annat tidigare förslag med hänvisning till att vi anser att det råder en strukturell ledarskapskris i SJ. SJ styrelse har inte beslutat om denna organisation, utan det beslutet förväntas tas på nästa styrelsemöte som är den 6 februari.

SEKO har i förhandling accepterat förslaget till den nya organisation som presenterades den 23 januari. En ny ramorganisation som kommer att detaljeras under februari månad. Till skillnad från det förra förslaget till ny organisation anser vi oss nu fått större gehör för våra krav:

  • Planering, trafikledning och kundgruppen samordnas till en ny gemensam enhet.
  • Division Trafik och Service hålls samman i en enhet och här har SEKO inte för avsikt att acceptera uppdelning av ombordpersonal och lokförare på olika koncept.

SEKO har i förhandlingen krävt att:

  • Organisation som nu skapas skall ha som övergripande uppgift att skapa förutsättningar för ett gemensamt och sammanhållet SJ.
  • Inom Trafik & Service är det av särskilt viktigt att undvika fragmentisering och uppdelningar av tågproduktionen.

Det är nu efter förhandlingen som det stora arbetet startar med att detaljera de olika enheterna. Även om det ännu inte är klarlagt så utgår SEKO från att de chefer som skall leda detta arbete är kloka nog att fullfölja arbetet i nära samarbete med SEKO och övriga fackliga organisationer.

SEKO kommer nu att löpande lägga ut information om det pågående och fortsatta arbetet med omorganisationen på vår hemsida www.sekosj.se och och bloggen  http://blogg.sekosj.se/

SEKO utgår från att det fortsatta arbetet sker helt öppet och att man inte mörkar något från arbetsgivarsidan.

Det som är allra viktigast är att få till förändringar i ledarskapsfrågan. Här finns mycket att arbeta med!

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Centrala Mbl gruppen, Driftstöd, Fordonsledning, Försäljning, Lokförare, Okategoriserade, Ombordpersonal, SJ AB, Trafikledning, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.