Info angående SJ AB:s turändringar av personalen efter urspårningen 12 nov 2013

Som alla vet blev följderna av godstågsurspårningen vid Stockholm Södra den 12 november 2013 omfattande. Framförallt den åkande personalen drabbades av stora förändringar i den planerade tjänstgöringen. SJ tog ett ensidigt beslut att all åkande personal skulle kolla i sina telefoner för att veta sin tjänstgöring ”dag för dag”.

SEKO har inte varit kontaktade/informerade av SJ överhuvudtaget innan SJ tog detta beslut. För att kunna agera på ett kraftfullt sätt mot SJ:s ensidiga beslut begärde SEKO  in avvikelserapporter från samtliga sina medlemmar. Tyvärr har antalet inkomna rapporter varit mycket få, av ca 1.500 åkande personer har ca 25 rapporter inkommit. De flesta rapporter handlar om hur turändringar har gjorts med kort varsel samt under ledig tid. Ändringar av turer är möjligt att göra enligt Spåra-SJ (dock senast vid ordinarie turslut dagen innan) och den ersättning vi kan få är tidsförskjutningstillägg. Det visar sig att den skrivning vi har i ”Spåra-SJ, bilaga 2” är mycket tvetydig och det framgår också av avtalstexten att ytterligare kompletterande detaljer avseende praktisk tillämpning ska överenskommas mellan parterna.

SEKO-SJ:s avtalsutskott hade ett möte den 17 dec 2013 för att diskutera den uppkomna situationen. Mötet enades om att göra en förhandlingsbegäran i ärendet och den översändes till SJ dagarna innan jul 2013. Målsättningen är att få till skrivningar i bilaga 2 som tydligt reglerar vad som gäller vid eventuella turändringar och hur dessa eventuella turändringar ska delges. Fortsättning följer hur det hela utvecklar sig…

I efterhand kan det konstateras att personalens ”iver” att ta del av turändringar via trappen under sin lediga tid ”räddat” SJ:s oförmåga att följa de få regler vi trots allt har i vårt kollektivavtal. Det finns ingen som helst skyldighet att ”stå till tjänst” på sin lediga tid genom att ta del av löpande turändringar via trappen. Har inte SJ meddelat någon turändring, senast vid ordinarie arbetstidens slut dagen innan, så följ det som står i din månadslista om du går på fast lista respektive din veckolista om du går på vikarielista.

Bevaka också att du får de tidförskjutningstillägg du har rätt till vid de turändringar som gjorts senare än måndag veckan innan, om ändringen är större än två timmar.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, SEKO, SJ AB, Spårtrafik, Trafikledning, Turlistor. Bokmärk permalänken.