HSO Trafik bloggar i juni

Solen skiner på järnvägsrälsen, tågen och på alla som strejkade.

Allt rör arbetsmiljö, på rälsen blir det solkurvor, tågen och lokförarhytterna blir överhettade och strejken handlade om våra anställningsformer något som i allra högsta grad påverkar vår arbetsmiljö.

Inom SJ pågår ett viktigt arbete som handlar om när vi blir ”Tagen ur tjänst”. Arbetet innefattar även rutiner och kamratstödjar organisationen. Arbetet påbörjades redan 2012 med möten där enhets chefer, HR, OPSL, skyddsombud och fackliga förtroendemän deltog. Nu två år senare har OPSL fått igång en ny checklista som istället för att vara på papper är levande så om ifall man glömmer vissa punkter inte kan gå vidare utan varje punkt har en checkbox som måste fyllas i. Checklistan går sedan från OPSL till GC och där har ytterligare ansvarspunkter lagts till som kommer att börja gälla i höst.

Har i skrivandets stund just deltagit på min 1:a Centrala Skyddskommitté. På en skyddskommitté finns chefen, deltagare från de olika fackföreningarna, Stab Trafiksäkerhet, HR (personal kontoret) och naturligtvis skyddsorganisationen.
Den Centrala Skyddskommittén var ett sansat möte där alla var lyhörda för varandra. VD Crister Fritzson gjorde ett starkt intryck på mig och man får förtroende för att SJ även imorgon kommer att vara en stor operatör på de svenska järnvägarna.

Jag har deltagit på ytterligare 3 skyddskommittéer nu i maj och juni.
* Nivån under Centrala skyddskommitté är hos Madeleine Raukas chef för Trafik/Service. Ett ärende som behandlades här var en instruktion, IM PT 07/13. Denna instruktion var framtagen av Stab Trafiksäkerhet. Denna instruktion var skriven på sådant sätt att vi förare och även ombordpersonalen inte kunde efterleva denna i verkligheten. Efter att skyddsorganisationen haft den uppe i Skyddskommittén och påtala orimligheten, drog SJ tillbaka denna.

* Nivån under Madeleine är skyddskommitté Enhet Trafik med Dan Olofsson som chef: Ett viktigt ärende här är att få till mer tid i Hagalund för oss förare att gå från Lunden ut till vårt tåg. Vi skyddsombud har gjort en tids studie som påvisar att vi inte har tillräckligt med tid för denna promenad. Även SJ har konstaterat via statistik i % att tåg går sena från Depå Hagalund utan orsak. Skyddsorganisationen anser att problemet kan lösas om arbetsgivaren ger oss lokförare rätta förutsättningar att utföra vårt arbete.

* Den skyddskommitté som är närmast alla lokförare är den lokala och för mig i Hallsberg: Ett viktigt ärende här är att få ordning på fotstegen från plattform ner på spåren. Fotsteg saknas på flera ställen och är sneda och sitter löst på andra ställen.

För övrigt har jag skrivit en artikel om PTSD, Posttraumatisk stressyndrom. Hoppas att du har kommit i kontakt med denna text i till exempel i Seko SJ Nytt. Innehållet är mycket viktigt för alla.

Till slut vill jag konstatera att det blev en vettig lösning på konflikten som visar att det finns hopp för ett bättre Sverige.

Trevlig sommar önskar Annika Laursén, valt HSO för förarna på SJ AB.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Lokförare, Medlem i facket, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik, Trafikledning, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.