Seko och SJ har nu påbörjat avtals- och löneförhandlingarna för 2015.

Inledningsvis har Seko och SJ träffats för att komma överens om kommande förhandlingsdagar samt målsättningen att fast anställda ska kunna få ny- och retroaktiv lön utbetald på juni månads löneutbetalning. Även årets löneförhandlingar kommer att bedrivas per organisation med SJ och inte tillsammans med övriga fackliga organisationer.

Tillsammans med övriga fackliga organisationer har det också genomförts tre gemensamma möten på vilka har diskuterats övergripande frågor rörande yrkanden på ändringar i Spåra SJ. Samtidigt har frågor rörande dagens situation med höga sjuktal, anställningsformer heltid/deltid och timanställningar varit uppe till diskussion parallellt med diskussion om den mycket stora mängd turändringar som idag sker för flera yrkesgrupper.

Förhandlingar om I-löner kommer att påbörjas den 21 april. Förhandlingar om Befattningslöner och ev. villkorsändringar i Spåra SJ kommer att ske fortlöpande fram till den 19 maj som nu är den sista inbokade förhandlings- dagen.

Sekos klubbar kommer under den närmaste tiden kontakta sina medlemmar med I-lön för att bereda dem möjlighet att inkomma med löneyrkanden.

Det här inlägget postades i Löneförhandlingar, Medlem i facket, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.