Medlemsinformation vecka 46

Förhöjd lön 6 % för timanställda under perioden 18 juni 2014 – 31 mars 2015

Sekos medlemmar som är timanställda har haft en 6% högre timersättning vid sent ändrade eller inbokade arbetspass under avtalsperioden 18 juni 2014 – 31 mars 2015.

Det har varit en del problem med att betala ut ersättningen pga bristande systemstöd. Seko har med anledning av detta reglerat frågan med SJ för de medlemmar som inte erhållit rätt ersättning. Följande uppgörelse har tecknats:

Uppgörelsen innebär att för varje dag som en tur bokats eller ändrats sent utgår den förhöjda ersättningen med 6 % av timlönen under fyra timmar per arbetspass. Ersättningen beräknas på timlönen 2014.

Den ersättning som redan är utbetald kommer inte att beröras av denna överenskommelse. Schablonberäkningen gäller enbart den ersättning som inte är utbetalad. Ersättning till berörda timanställda kommer att betalas ut på novemberlönen.

Skulle det vara så att någon medarbetare tycker sig ha rätt till ersättning vid fler tillfällen så kontaktas närmaste chef.

Fortsatt förhandlingsarbete

Trots att vi har ett gällande kollektivavtal fortsätter förhandlingsarbetet för att försöka finna lösningar på de frågor som upplevts som mest angelägna i den enkät om arbetstider som genomfördes i början av sommaren. Enkäten och efterföljande intervjuer har givit många bra inspel på vad som behöver ses över. Svarsfrekvensen på enkäten var 45% vilket ger en statistiskt säkert material. Många har också utnyttjat möjligheten att skriva ner egna tankar om de synpunkter man har på arbetstidsförläggningen mm. Dessutom har 15 personer intervjuats för att gå djupare i materialet. Enkäten tillsammans med intervjuerna har satt ett antal frågeställningar om arbetstider och schemaläggning på kartan på ett helt nytt sätt i SJ.

Just nu prioriterar vi från Sekos sida frågor om möjlighet att sluta i god tid före lediga helger och att man inte skall behöva börja jobbet alltför tidigt på morgon efter den lediga helgen.

Förflyttninsgtider och kvartstid kommer också att diskuteras i det fortsatta förhandlingsarbetet.

Är du inte medlem?                                        

Det är lätt ordnat. Gå in på www.seko.se/Medlemskap/ och fyll i ansökan direkt. Dessutom betalar du bara 50 kronor i månaden under det första halvåret. Avgiften till a-kassan tillkommer. Som medlem i Seko kan du känna dig tryggare.

Välkommen till Seko – med dig blir vi starkare!

Seko Förhandlingsorganisation SJ

Erik Johannesson                                                          Stefan Zetterlund

E-post: seko.sj@sj.se

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Centrala Mbl gruppen, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Timlöner, Trafikpolitik, Turlistor. Bokmärk permalänken.