Central förhandling den 25 juli avslutas i oenighet

Idag har Seko genomfört en central förhandling på Almega med anledning av att SJ vill tillsätta timanställd personal på SJ Trafikledning som skall jobba med störningshantering.

När ingen tågvärd ombord på att tåg ringer för hjälp kan följande aktiviteter genomföras enligt SJs förslag:

  • Proaktivt (via XOD) söka efter tåg och kunder som riskerar att få brutna anslutningar
  • Gå igenom fordonslistor för tåg som är i trafik och söka vilka fel som har legat länge och som rör ombordarbetet och samla dessa i en rapport.
  • Vara behjälplig i verifiering av rättningar av fel kring ombordverktygen eller andra uppgifter som Service behöver stöd i.

Sekos uppfattning i den lokala förhandlingen var följande argument:

Seko avvisar det av SJ presenterade förslaget med hänvisning till att föreslagna arbetsuppgifter lämpligast utförs av personal ombord på tågen och det är där personalförstärkning behövs. Samtidigt så har arbetsbelastningen ökat ombord  på tågen inklusive antalet situationer med hot och våld. Något som talar för att mer personal behövs ombord på tågen och inte på Klaraporten. Utöver detta så saknas utrymme i TL lokaler på Klaraporten för utförande av arbetsuppgifterna, vilket innebär en försämring av arbetsmiljön för befintligt personal. Seko ser förslaget som en desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande med Ratio.

Lokal förhandling avslutades i oenighet. Seko reserverar sig mot SJs beslut.

Central förhandling den 25 juli på Almega

Nu har alltså den centrala förhandlingen genomförts och även denna förhandling har avslutats i oenighet. Arbetsgivaren står kvar i sitt beslut att eventuellt införa arbetsuppgifter för timanställda på SJ TL för att jobba med anslutningshanteringen enligt tidigare förslag.

Vi får nu se, när och och i vilken omfattning de här arbetsuppgifterna kommer att bemannas.
Seko har i dagens förhandling påpekat de brister som vi ser i dagens trafik med nedbemanning och de effekter som vi redan nu ser.

I och med att arbetsgivaren står fast så är det nu viktigare än någonsin att det verkligen skrivs rapporter på allt som händer ute i tingen som påverkar arbetsmiljön ombord. Vi kommer att få leva med låg bemanning över tid och enda sättet att påverka detta är förmodligen att alla avvikelser lyfts upp i form av rapporter.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Trafikledning, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.