Frågor och svar om spårtrafikkonflikten (maj 2017)

Seko har sammanställt ett antal frågor och svar till alla oss medlemmar kring den varslade konflikten. Direktlänk om man vill skriva ut sammanställningen finns här (på Seko.se): https://www.seko.se/siteassets/pdf-seko.se/avtal/avtal-2017/ao-spartrafik/ovriga-dokument/faq_spartrafikkonflikt_170510.pdf

1. Varför har Seko varslat om strejk inom spårtrafikområdet?

Almega vägrar ge Sekos medlemmar samma löneökningar som alla andra på arbetsmarknaden har fått. De kräver att anställda inom spårtrafiken ska betala genom till exempel sämre arbetstider för att få en löneökning i nivå med det så kallade lönemärket.

När det gäller Sekos krav på omställning vid förlorad säkerhetsklassificering (Loss of License) är vi villiga att betala för ökad trygghet. Trots detta försöker
Almega på alla sätt förhindra att det kommer tillstånd.

2. Vad är märket?

Det så kallade märket är den nivå på löneökningar som parterna inom industrin kommer överens om. Denna nivå blir sedan normerande för resten av arbetsmarknaden.

3. Almega påstår att Seko vill ha mer än märket. Är det sant?

Nej. Det märke som reglerar löneökningarna i årets avtalsrörelse innehåller en låglönesatsning. Detta innebär att arbetsgivarna ska bidra med procentuellt sett mer till lönepotten för de med löner under 24.000 kronor. Men Almega vägrar gå med på det. De kräver avräkning och motvaluta för att lönerna ska öka enligt märket. I klarspråk vill Almega att vi ska sälja ut våra mest lågavlönade medlemmar eller betala dyrt för att få den i märket fastställda låglönesatsningen.

4. Vilka kommer att tas ut i strejken?

Från den 12 maj klockan 14.00

Samtliga Seko-medlemmar som arbetar som komfortoperatörer på SJ i Hagalund. Depåoperatörer och fordonsvårdare på ISS Facility i Hagalund. Tågstädare på Sodexo AB i Hagalund. Anläggningspersonal, det vill säga lokalvårdare och klottersanerare, på MTR tunnelbana AB i Stockholm.

Från den 16 maj klockan 03.00

Alla lokförare på SJ Götalandståg AB i Göteborg. Arbetsnedläggelse och blockad av arbetet med att lossa LKAB:s malmtåg i Luleå malmhamn (Sandskär). Stridsåtgärden gäller lokförare, bangårdpersonal och växlare på Green Cargo AB (Hertsövägen 6 och Föreningsgatan 1 i Luleå). Alla Seko-medlemmar på Emtrain AB i Älvsjö.

Från den 19 maj klockan 03.00

Total arbetsnedläggelse samt blockad av samtliga arbetsuppgifter i Scandiahamnen. Stridsåtgärden berör bangårdspersonal och växlare anställda vid Baneservice Skandinavia AB. Alla tågvärdar på Transdev SverigeAB i Malmö samt alla tågvärdar på MTR pendeltågen AB i Stockholm och Södertälje.

Vidare gäller generellt att arbetsuppgifterna försätts i blockad vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete.
Seko varslar även om övertids- och mertidsblockad för förbundets samtliga medlemmar inom spårtrafikavtalets tillämpningsområde samt nyanställningsblockad från den 12 maj klockan 14.00.

5. Hur många medlemmar tas ut i strejk?

Den 12 maj: omkring 330 Den 16 maj: omkring 130 Den 19 maj: omkring 400

6. Hur ska medlemmar i andra förbund göra om strejken bryter ut?

Det avgörs av det förbund där man är medlem. Allt som rör sådana frågor ska besvaras av det egna förbundet. I de fall det är uppenbart att medlemmar från andra förbund utför arbetsuppgifter som innan konflikten utfördes av Seko-medlemmar ska det rapporteras till Sekos centrala konfliktpanel, konflikt@seko.se. Konfliktpanelen för sedan frågan vidare för beslut om eventuella mot åtgärder.

7. På vilket sätt kommer strejken att drabba resenärerna?

Eftersom de tågbolag som är uttagna i konflikt inte kommer att kunna trafikera sina sträckor som vanligt, rekommenderar vi de resenärer som vanligtvis åker med dessa tågbolag att planera sina resor i god tid och, om möjligt, hitta alternativa färdsätt. Vid frågor, kontakta det aktuella tågbolaget.

8. Får tågoperatör som omfattas av stridsåtgärder sätta in bussar för att transportera resenärer till deras destinationer?

Om så sker ska Sekos centrala konfliktpanel, konflikt@seko.se, informeras. Bedömning görs från fall till fall om åtgärden är att betrakta som ett kringgående av varslet.

9. Kommer det att gå några tåg över huvud taget på dessa sträckor?

I den mån det finns andra tågbolag som kör på dessa sträckor, så ja. Andra tågbolag får dock inte ta över de arbetsuppgifter som är försatta i blockad.

10. Sekos strejk innebär att jag inte kommer att kunna ta mig till mitt arbete eller hälsa på mina barn. Varför hindrar facket mig från detta?

Seko har bedrivit förhandlingar med Almega i en dryg månad utan resultat. I det läget återstår för oss bara konfliktvapnet för att våra medlemmar ska få den löneökning som övriga på arbetsmarknaden fått. Vårt fokus har varit att tågtrafiken ska störas så lite som möjligt i ett första skede. Vi beklagar naturligtvis att det skapar olägenheter för resenärerna, men hoppas på förståelse för den situation som har uppstått och vi vill undvika att den upprepas.

11. Kan jag bli medlem i Seko nu och få strejkersättning vid en eventuell konflikt?

Ja, du kan bli medlem direkt via hemsidan seko.se. Strejkersättning betalas ut efter beslut av Sekos förbundsstyrelse till alla berörda som är medlemmar i Seko före det att strejken löses ut.

12. Jag är medlem i Seko, hur får jag konfliktersättning vid en eventuell strejk?

Alla medlemmar som berörs av konflikten kommer att få information via sina lokala fackliga företrädare om hur de går tillväga för att få ersättning om strejken löses ut. Följ utvecklingen på Sekos hemsida seko.se

13. Om min arbetsgivare ställer frågan om jag är medlem i facket, är jag skyldig att svara då?

Nej. Om du behöver stöd mot arbetsgivaren, kontakta din lokala fackliga organisation.

Det här inlägget postades i Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Medlem i facket, SEKO, SJ AB. Bokmärk permalänken.