SJ överlåter all verksamhet på SJ Service Center i Ånge

Idag den 23 maj har SJ informerat all berörd personal om att man kommer att överlåta sin verksamhet på SJ Service Center i Ånge till Webhelp.
 
Seko SJ och lokala Sekoföreträdare har hela tiden arbetat utifrån huvudspåret att verksamheten ska behållas inom SJ. Arbetsgivaren har trots synpunkter nu valt att överlåta all verksamhet i Ånge till Webhelp. Givetvis är Seko inte nöjda med SJ:s beslut utan hade hellre sett att SJ hade utvecklat och behållit verksamheten i egen regi.

För att säkra upp våra medlemmars villkor har det andra spåret varit att säkerställa att en övergång genomförs i det fall att SJ skulle välja att fullfölja sina planer. Inför en sådan övergång har målet varit att samtliga som väljer att gå över till Webhelp ska erbjudas så bra villkor som möjligt och som liknar villkoren i Spåra SJ. En sådan överenskommelse är nu på plats mellan Webhelp och Unionen, som är de parter som tecknar avtal för Webhelp.

Har du som är Seko-medlem frågor eller funderingar ta gärna kontakt med dina lokala förtroendevalda eller Seko SJ. Information kommer att presenteras löpande på denna blogg och via informationsblad.

Det här inlägget postades i Försäljning. Bokmärk permalänken.