”Framtidens planering”

Vi kan idag läsa SJs information om framtidens planering. Från Seko SJs håll vill vi vara tydliga med att ingenting är klart och uppsidorna för våra medlemmar måste bli fler för att Seko SJ på något sätt ska vara nöjda!

Frågan om våra medlemmars scheman innehåller mycket mer än frågan om förutsättningar rörande FP-dagar. En sådan fråga är 19-05.

Seko SJ är tydliga på denna punkt, ingen kan mot sin vilja placeras in i någon av SJs föreslagna grupper B, C och D. Detta är i strid mot gällande avtal!

Det material som SJ nu har presenterat är endast en del i Framtidens planering i projekt Rapid. Många andra viktiga frågor återstår.

De samtal som Seko SJ har med SJ förs i konstruktiv anda där Seko SJ har identifierat ett flertal frågor som måste lösas för att våra medlemmar ska få det bättre.

  • Stabilitet, här ser Seko antingen ett kraftigt höjt tidsförskjutningstillägg på månad. Alternativt ett totalt förbud mot turändringar över två timmar.
  • Framförhållning, ett schema man kan lita på som sträcker sig minst tre månader framåt.
  • Ledigheter, säkerställa ett tidigare besked på ansökta ledigheter samt se över semesterhanteringen. Hur kan våra medlemmar få den semester de vill ha oavsett vilken helg de har sökt emot.
  • Individuell påverkan, som medarbetare på SJ ska man veta att det är möjligt att delta på en fastlagd aktivitet under en del av dagen.
  • Facklig interaktion, för att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand. Seko kräver en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för morgondagens schema.

Seko SJs strategi är att fortsätta diskutera och förhandla med SJ i avsikt att nå en överenskommelse/avtal som täcker de behov Seko SJs medlemmar har i form av balans mellan arbete och fritid, tid för återhämtning och en planering man kan vara nöjd med.

Frågan kring förändringar i Spåra SJ bilaga 2 återstår.

Har ni frågor eller synpunkter hör av er till Seko SJs schemagrupp på schemagrupp@sekosj.se som tar dina synpunkter vidare.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Turlistor. Bokmärk permalänken.