”Framtidens planering” nr 4

Seko SJ och SJ har nu under 2019 haft ett flertal möten för att diskutera implementeringen av Rapid. Temat på diskussionerna har varit vilken form av planering vi ska ha i framtiden.

Seko SJ har framfört sina medlemmars krav som går i linje med de inriktningar som listas nedan.

  • Stabilitet – våra medlemmar ska kunna lita på sitt schema.
  • Framförhållning – FP-plan för kalenderår enligt avtal och ett 90-dagars schema fyllt med verklighetsförankrade tjänstgöringsturer.
  • Ledigheter – SJ ska säkra upp en hållbar planering med personalresurser för att kunna ge medlemmar tidiga svar på ledighetsansökningar.
  • Individuell påverkan av sitt schema – hur våra medlemmar på ett aktivt sätt ska kunna påverka inriktning av sitt schema, samt kunna planera aktiviteter på del av dag.
  • Facklig interaktion – för att säkerställa en transparent process där medlemmen kan känna sig trygg med att dennes önskemål tas väl om hand, kräver Seko SJ en strategisk roll när det gäller att granska och ställa krav på de parametrar som ligger till grund för schemaprocessen.

SJ har till dags datum inte svarat på Seko SJs krav om en bättre planering eller ersättningsnivåer till vrålskubben.

Seko SJ kan också välkomna in depå fordons personal i vårt arbete. Anledningen till detta är att även deras personal kommer att planeras i Rapid i framtiden. Har ni frågor ni vill att vi ska ta upp, maila dessa till schemagrupp@sekosj.se alternativt prata med er lokala representant i Seko SJ schemagrupp:

Martin Alnebring, Hallsberg
Hanna Karlborg, Linköping
Leif Jansson, Stockholm
Sara Wirén, Västerås
Anna Hagberg, Eskilstuna
Lena Aldenmark, Seko SJ
Henrik Sverin, Skyddsombud
Anna-Karin Olsson, Malmö
Petri Ruth, Sundsvall
Christoffer Hemlin, Gävle
Maja Stiegson, Stockholm
Johannes Vidén, Göteborg
Bert Persson, Östersund
Natalie Wredfors Depå Hagalund
Tina Jädert, Depå Malmö

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Planering och Trafikledning, Turlistor. Bokmärk permalänken.