Seko Förhandlingsorganisation SJ kallar klubbarnas ombud till extra representantskapsmöte.

Seko SJ har under en längre tid väntat på ett konkret avtalsförslag från SJ rörande införandet av Rapid (IVU) på SJ.

Seko SJ har under hela tiden varit tydliga med att förankring och beslut sker på Seko SJ:s representantskap där samtliga klubbar inom SJ är representerade.

Tyvärr lyckades SJ inte överlämna något konkret förslag i rimlig tid för att något beslut skulle kunna tas på det redan inplanerade mötet med representantskapet.

Styrelsen föreslog därför mötet att ta beslut om att rekommendera styrelsen att fatta beslut om att kalla till ett extra representantskapsmöte. Ett förslag som klubbarnas ombud instämde i.

Samtidigt så uppmanades klubbarna att gå hem och diskutera och förankra frågor rörande Rapid med medlemmarna inför det extra mötet med representantskapet.

Extra representantskapsmöte kommer att hållas den 9 december i Stockholm.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Spåra SJ, Turlistor. Bokmärk permalänken.