Ny organisation Depå Syd

Bakgrund
SJ kommer att genomföra en omorganisation den 1 januari, 2020 och bilda region Depå Syd. Den nya regionen omfattar nuvarande Depå Malmö och Göteborg.

Chef för Depå syd blir nuvarande Depåchef i Göteborg, Peter Alkroth. Nye regionchefen ska dela sin tid 50/50 mellan Malmö och Göteborg.
Gemensam planeringschef tillika biträdande regionchef blir Lars Josefsson, Göteborg.

För Malmös del kommer nuvarande Depåchef, Mats Lybe övergå till att arbeta med SJ Öresund fram till sin pensionering i början av 2021. Tjänsten som personalplanerare blir permanent och för komfort blir det ytterligare en produktionsledare. I övrigt inga förändringar när det gäller tjänster. SJ har för avsikt att göra en direktinplacering av de nya inrättade tjänsterna. Seko SJ är emot direktinplacering och anser att tjänsterna ska lysas ut och att sökning skall ske.

Produktionsledarna kommer att få ett utökat ansvar med högre befogenheter.
Dock i nuläget oklart vad det innebär och SJ kunde inte heller på sittande förhandling ge besked.

MBL förhandling genomfördes den 6 december. Från Seko SJ deltog Lollo Reichenberg och Tina Jädert.

Seko SJ är kritiska till förändringen och framförde på förhandlingen sin stora oro för att nye regionchefen inte kommer hinna med att på ett bra sätt vara chef för både Malmö och Göteborg. Vi ser också en risk med att depå Malmö förlorar den styrka som en lokal platschef på plats innebär. Vi förordar att en ny platschef depå Malmö tillsätts. Inte minst med tanke på att Malmö som lokal depå kommer att växa i samband med att SJ Öresund etableras. Även Göteborg riskerar naturligtvis att förlora den styrka som en lokal platschef innebär då den gemensamma chefen, enligt vad SJ framförde på förhandlingen, skall tillbringa hälften av sin tid på respektive depå.

En riskanalys gjordes i Göteborg dagen innan (5 december) MBL förhandlingen. Seko SJ anser att riskanalysen brister och att den är ett hafsverk. Bl a var skyddsombudet från Malmö inte med och Tina J som var i Göteborg på en riskanalys för Rapid fick akut hoppa in som Seko SJ företrädare från Malmö.

Förhandlingen avslutades med att Seko gav ett motvilligt ja (efter att SJ tydligt markerat att säger vi nej kan vi heller inte kravställa) med följande villkor:
1. Ny /uppdaterad riskanalys skall göras med av Seko utvalda representanter.
2. Uppföljning skall göras efter 6 månader.
3. De nya tjänsterna i Malmö skall utlysas.
4. Om den nya organisationen inte fungerar eller om omständigheter förändras skall nya diskussioner tas.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Fordonsledning, Fordonsoperatörer, Komfortoperatörer, Städ av fordon. Bokmärk permalänken.