Föräldraanpassning

Seko ifrågasätter starkt SJs tolkning av svensk lagstiftning.

SJ har sänt ut information att man ställer krav på att med-arbetaren måste gå ner i tid med 20% för att SJ ska följa svensk lagstiftning när det gäller att föräldra anpassa schema för åkande personal.

Diskrimineringslagens 3 kapitel 5 § reglerar de aktiva åtgärder en arbetsgivare måste vidta i arbetslivet. Det är i denna text det framgår om möjligheterna att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Sekos syn är att SJ måste utgå från varje individs behov och de lokala förutsättningar som råder. Att innan en kartläggning är gjord tillsammans med Seko ställa krav på berörda arbetstagaren att minska sin personliga arbetstid via tjänstledighet är enligt vår uppfattning inte förenligt med andemeningen i lagstiftningen.

Det var just på grund av detta Seko i april i år föreslog SJ att tillsätta en arbetsgrupp för att kunna kartlägga de individuella förutsättningarna. Seko väntar som i mycket annat på leverans även i denna fråga från ledningen för SJ Personalplanering.

Seko uppmanar de medlemmar som anser sig drabbade att kontakta sin lokala Seko företrädare och sin gruppchef.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal. Bokmärk permalänken.