Vad hände? Del 2

Seko SJ träffade företrädare från nya ledningen på personalplaneringen den 12 januari.

Seko SJ tog givetvis upp exempel på turer som bryter mot Spåra SJ och turer som av andra orsaker är dåliga. Vi tog upp och beskrev de tvära kast som sker för många av Seko SJ:s medlemmar vilket innebär att vardagen helt slås i sönder.

Seko SJ krav är att situationen måste stabiliseras så att våra medlemmar kan få stabilitet i sina liv. SJ har nu valt att övergå till en alltmer manuell planering av turer och scheman.

SJ har nu en brant uppförsbacke då den helt övergripande problematiken handlar om förtroende för företaget och dess förmåga att leverera godtagbara turer och scheman.

Seko SJ inriktning är arbeta framåt. Lösning av dagens problem är ingen quick fix, det måste tas steg för steg.

Seko SJ har identifierat följande frågeställningar som måste tas om hand direkt:
– Stabilitet
– Föräldraanpassning måste komma igång och fungera.
– Utöka Åkstation Sverige
– Semesterval – 2022, gruppcheferna ska ansvara för inplacering och förhandling för att frigöra resurser för personalplaneringen.

Seko SJ och SJ nu är överens att ha veckoavstämningar.

Har ni några frågor, kontakta er lokala fackliga företrädare.

Det här inlägget postades i Turlistor. Bokmärk permalänken.