Slutförhandling T24 division Trafik & Service

Processen för att jobba fram ett bra och stabilt schema för nästa år avslutades sista november, då slutförhandlingar för turlistor och gruppnycklar för T24 på division trafik och service fastställdes.

Seko SJ lyfte fördelen med att turlistarbetet har startat i ett tidigt skede, vilket har genererat ett bättre resultat än föregående år, då man har hunnit bearbetat igenom materialet i flera omgångar och att den lokala förankringen och dialogen för åkstationen varit av stor vikt för framgång.


Sekos lokala turlistombud och skyddsombud har i dialog med personalplaneringens tur- och schemaoptimerare och gruppchefer landat i en produkt av fasta listor med bl a inriktning och möjlighet till komprimerat schema (8–6-upplägg för vissa åkstationer). Seko SJ lyfte att utvärdering av årets process inför arbete med T25 ska ske i närtid. Seko SJ är överens med SJ om detta. Det som bland annat behöver ses över är tillräcklig tid för klubbarnas turlistombud för att hinna se över material innan möten och gemensamt se över OSA-riktlinjer (arbetsmiljöperspektiv på turer och schemaläggning).
Medskick till T24 är att under året bevaka frågor om:


• Facklig insyn och hantering av granskning av nytillkomna turer inför varje månad, utöver den typvecka som fastställts på slutförhandlingen
• Förflyttningstid som ska förlängas med disptid 5 min för att hinna med pasståg både på hemma- och bortastation.
• Att tiderna för avsyning på service och avställning på trafik för tåg som t ex går mot depå ses över och samkörs.
• Se över att införa orderläsningstid vid jourtur som aktiveras av OPSL.
• Rast ska införas på s k ”verkstadsreserver” och att dialog förs med division fordon/depå, då tjänst planeras ut för aktuell dag.


Utöver ovan har föräldraledighetsgrupp (komprimerad tjänst 8–6), Superflex samt den nya helggruppen för att säkra upp ökad helgtjänstgöring under T24 (Service) förhandlats. För att kunna få gå på dessa grupper precis som på Åkstation Sverige finns olika förutsättningar och det kommer förtydligas i samband med gruppvalet som pågår mellan 4–17 december.


För mer information lokalt kontakta din klubb.

Det här inlägget postades i Ombordpersonal, Schema, Service, Tågtjänstförhandling, Trafik, Turlistor. Bokmärk permalänken.