Central skyddskommitté

Måndagen startar tidigt. Skyddskommittémöte på huvudkontoret 10.00 innebär avresa hemifrån med första bussen 05.25. I bästa fall åter hemma vid 18.30 tiden i kväll. Nu var det ju inte mina resvanor som skall stå i förgrunden, utan dagens skyddskommittémöte.

Huvuddelen av mötet handlar om att deltagarna får en redogörelse över fordonsläget med hänsyn till vinterns härjningar. Olyckshändelser och olika typer av skador har reducerat antalet fordon i drift. Hjulkontrollerna efter urspåringen i Norge pågår fortfarande tex. Från den fackliga sidan togs en hel del synpunkter upp om hur vi på ett bättre sätt måste förbereda oss inför vintertrafik. Vi blev här överens med företagsledningen att man skall lyssna av ett antal grupper som kan berätta om de vinterproblem som personalen haft att hantera.Även fordonens tekniska status behandlades. Bland annat presenterade en av deltagarna en aktuell SIFO lista där en del både gamla och kända fel kunde noteras. Även här kommer det att göras ett arbete för att gå till botten med varför det är så mycket kvarvarande fel på fordonen.

Personalstatistik redovisas alltid på dessa möten och det är tydligt hur övertidsuttaget ökat i samband med att vintern drog igång i december. Även visst övertidsuttag som inte enbart kan förklaras med vintern noterades för senare uppföljning.

Incidentrapportering

Skyddskommittén har sedan tidigare haft synpunkter på säkerheten vid arbeten anordnade av entreprenörer. Skyddskommittén beslöt att nästa möte i mars kommer att särskilt behandla den här typen av problemställningar. Företaget kommer att bjuda in representanter dels från Trafikverket som upphandlar dessa tjänster och dels från företagen som utför arbetet. Syftet är att öka kunskapen om vad som händer ute i trafiken för att vi skall kunna arbeta säkert oavsett företag.

Rapportering av incidenter och arbetsmiljöproblem måste få ökat fokus. Det är tvunget att öka graden rapporter för att säkerställa att brister i säkerhet och drift kan upptäckas i tid. SEKO arbetar kontinuerligt med detta och det finns anledning att återkomma i frågan.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal. Bokmärk permalänken.