Rätten att kissa

I princip alla våra tågsättstyper har personaltoalett. Undantaget är dubbeldäckaren, X40, som saknar personaltoalett. Nu när SJ valt att använda dubbeldäckarna på Stockholm-Göteborg, över Västerås, har frågan blivit än mer angelägen för personalen.  Ombordpersonalens skyddsombud har därför ställt krav på SJ att avdela en av tågsättets toaletter till personaltoalett.

En chef uttrycker rakt ut att man inte tycker det är rimligt att ordna en personaltoalett på tågen. Han tycker alltså inte det är rimligt att personalen ska kunna gå på toaletten under ordnade former, i bland på många timmar. På 90-talet var samma fråga uppe utan att cheferna förstod, eller ville förstå, utan hänvisade personalen till allmänna toaletter. Då stegade huvudskyddsombudet in till Generaldirektören och krävde alla toaletter på huvudkontoret skulle stängas och att tjänstemännen skulle få gå på de allmänna toaletterna i Centralhallen. Då löstes frågan.

Sveriges Regering stödjer dock skyddsombuden i sakfrågan, vilket framgår av ett beslut  som togs för en del år sedan:

”Det är i regel inte lämpligt att hänvisa personalen till en toalett som samtidigt upplåts till allmänheten. Detta är särskilt viktigt där det finns uppenbar risk för smitta eller kraftig nedsmutsning. När det gäller toaletter på tåg finns det alltid en risk för kraftig nedsmutsning eftersom toaletterna används av många passagerare.”… ”Mot bakgrund av detta anser Arbetsmiljöverket att arbetsförhållandena är sådana att
det bör finnas en toalett som i första hand är avsedd för tågpersonalen.”

Kan det vara så att chefen kanske tycker att han står över Sveriges Regering i beslut om arbetsmiljöfrågor. Vi tycker i alla fall det är synd att skyddsombuden återigen ska behöva lägga ner resurser på rena självklarheter och tvingas driva en fråga som Regeringen redan yttrat sig i. Det skapar bara oro och dålig stämning på arbetsplatsen och detta i ett läge när SJ verkligen behöver ha personalen med sig. Vi får hoppas att någon högre chef inser det absurda och ser till att frågan får en lösning.

Kan inte personaltoaletter ordnas kommer pausfrågan väckas till liv även för ombordpersonalen. Då blir det till att byta besättning i Västerås, Hallsberg och Skövde på vägen mellan Stockholm och Göteborg. För rätten att kissa ska vi värna.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lokförare, Ombordpersonal. Bokmärk permalänken.