Kortsiktighet kontra fungerande verksamhet.

Kortsiktighet präglar vår tid. Jag har länge känt att det är något som inte stämmer i alla de sk case som presenteras mig i olika sammanhang. Ofta handlar det om förväntningar på lägre pris och höjd kvalité. Ofta infrias inte varken pris eller kvalitétsförväntningarna, vilket borde uppmärksammas i betydligt store omfattning än vad som sker för närvarande.

På intranätet har vi kunnat läsa att alla stötdämpare på X2 orna skall upparbetas på nytt eftersom jobbet inte gjorts korrekt. Som ren amatör har har jag och andra under rätt lång tid haft synpunkter på att det knappt gått att gå omkring i tågen utan att hålla i sig. Nu vet vi att en del av förklaringen är kassa stötdämpare. Ingen i ansvarig position kommer naturligtvis att erkänna detta.

Följande information har lagts ut på intranätet:

SJ har vid en revision upptäckt brister i underhållet av girdämparna till X2. Näst efter banans påverkan är det troligen en av huvudorsakerna till dålig gång. Nu ska alla girdämpare in för upparbetning på verkstad. Girdämparna på X2 revideras på en verkstad i Jelgava i Lettland. Under våren gjorde Team X2 och enhet Leverantörsstyrning en revision av verkstaden och upptäckte vissa brister som har påverkan på kvaliteten. – Bristerna åtgärdas samtidigt som vi startar ett nollställningsprogram där alla girdämpare ska in för revision.”

Ovanstående betyder i klartext: Vi pressade priset genom att lämna ut jobbet till denna verkstad och vi har inte haft kontroll på kvalitén av det utförda jobbet.

Andra kännetecken på kortsiktighet är trasiga fordon med fel som inte lagas ens på Sveriges största rep och underhållsplats, Hagalund. Fordon som lämnar detta mecka av underhållsresurser och går ut i tågtjänst med trasiga vindrutetorkare, trasiga förarstolar illa fungerande AC anläggningar. Det värsta är att det förekommer rena lögner att reparationsinsatser gjorts trots att förarna bevisligen inte har fungerande fordon när man lämnar Hagalund.

Lokförare!! Kräv din rätt att få köra fordon som fungerar acceptabelt. Acceptera inte att köra utan fungerande AC, acceptera inte att köra utan fungerande vindrutetorkare eller med trasiga förarstolar vilket är ett axplock av allt som kommit fram den senaste veckan. Rapportera också in alla fel.

Skriv också  rapporter med kopia till skyddsombuden på allt som inte är åtgärdat när fordonen anses tillräckligt friska för att gå ut i tågtjänst.

På alla sätt måste kortsiktigheten i olika beslut bekämpas.  Vi står inför en omorganisation där både kvalitetsaspekter och ekonomin skall belysas för att nå ett mer konkurrenskraftigt företag. Min tro är att järnvägstrafik är verksamhet som mår bäst av långsiktighet i alla typer av beslut.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Fordonsledning, Lokförare, Ombordpersonal, Trafikpolitik, Underhåll av järnvägsfordon. Bokmärk permalänken.