Ledarskapskris i SJ resulterar i att SEKO SJ avvisar förslaget till ny organisation

SJ AB har startat programkontor Futurum i akt och mening att skapa en mer resultatorienterad organisation och skapa ett företag med en administration som är anpassad efter den nuvarande trafiken.

SEKO SJ tycker i grunden att detta är bra, eftersom effektivitet ligger även i de anställdas intresse för att kunna möta framtida konkurrens.

Tyvärr har projektet gått fel i sin strävan att dela upp all ombordpersonal och lokförare i olika affärsenheter. SEKO SJ har hela tiden hävdat att det mest effektiva är att skapa en gemensam produktionsenhet som bemannar de tåg som respektive affärsenhet avser att köra. Detta är ett starkt förankrat krav från våra medlemmar och vi ser ingen anledning att ändra inställning i denna fråga.

Även med den beslutade organisationen kommer lokförare och ombordpersonal även fortsättningsvis att i viss mån arbeta över affärsgränserna. Enligt SJ så är detta nödvändigt för att det inte skall bli alltför ineffektivt. Detta faktum stödjer SEKO SJs uppfattning att det bästa är att skapa en gemensam produktionsenhet som bemannar tågen utifrån effektivitet och att hushålla med de resurser som står till förfogande. Att dela upp personal har vi sedan tidigare dålig erfarenhet av och SEKO SJ ser ingen anledning till att återigen upprepa gamla misstag.

SEKO SJ tror inte att en ny organisation löser alla problem som finns med bristande lönsamhet. Däremot kan en ny organisation vara ett verktyg för att på ett bättre sätt hantera en förändrad omvärld med skarpare konkurrens.

SEKO SJ är mycket oroade över bristen på ledarskap i nuvarande organisation som starkt bidragit till att vi hamnat i en situation med stora utmaningar. SEKO SJ har i förhandlingen klart och tydligt framfört att det är en strukturell ledarskapskris i SJ. Något som innebär att det måste till mycket stor förändringar i företagets ledning för att skapa förutsättningar för att få ordning och reda i relationerna till de anställda och deras fackliga organisationer.

SEKO SJ har med hänvisning till ovanstående reserverat sig mot SJ beslut i förhandlingen och dessutom avvisat organisationsförslaget i sin helhet.

Fackförbundet ST accepterar SJs förslag utan invändningar. ST har till och med i förhandling krävt en mer långtgående uppdelning av personalen per affärsenhet än vad SJ föreslagit samt dessutom klargjort att man vill ha särskilda förmåner för de äldst anställda förarna.

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Centrala Mbl gruppen, SJ AB, Trafikpolitik. Bokmärk permalänken.