Köra tåg eller ge service?

Styrelseordförande Jan Sundling har varit mycket tydlig. SJ ska köra tåg! Ändå pågår en kamp inom företaget om vad som är viktigast, att köra tåg eller ge service.

Grunden för verksamheten, själva förutsättningen för att kunna tjäna pengar, är att vi kör tåg. Det finns få som är beredda att betala biljettpriserna för att sitta i ett stillastående tåg vid en plattform oavsett hur bra mat man får, hur många bullar man får till kaffet och hur vita skjortor och breda leenden personalen än har. SJ bedriver inte en restaurangverksamhet. Det våra resenärer i första hand vill ha är en resa från A till B och komma fram i tid.

Det som borde vara enkelt har blivit svårt på SJ. Ett leende har blivit viktigare än att byta en säkring. En extra bulle anses lindra resenärernas obehag över att bli sittande i skogen på ett havererat tåg i timmar. När kunderna väljer andra färdmedel i stället för tåget ska inkomstbortfallet kompenseras med ökad försäljning i bistrovagnarna. Paniken i organisationen sprider sig i takt  med att det ena efter det andra felaktiga beslutet tas av våra chefer. Service löser inte de tekniska och organisatoriska problem vi har.

Dåligt underhållna tåg kommer inte i tid, eller kommer kanske inte fram alls. Dålig kompetens hos chefer och personal ger inte rätt förutsättningar. Dålig respekt för arbetstidsregler och trafiksäkerhet exponerar SJ för olyckor och tillbud. Dålig arbetsmiljö sliter på personalen som då inte kan presetera på topp. Dåliga anställningsvillkor för personalen leder till att man söker sig till andra arbetsgivare och då tappar SJ kompetens. Dålig punktlighet kostar pengar i form av ersättningstrafik, övertidsersättningar, förlorade biljettintäkter. Service kompenserar inte det som är dåligt.

Receptet för framgång är att prioritera rätt och få ordning i organisationen. SJ ska köra tåg och här är medicinen:

  • För att överhuvudtaget få bedriva verksamhet på järnväg är det en förutsättning att SJ har ett mycket gott trafiksäkerhetstänkande som genomsyrar hela organisationen. Kompetensen finns på SJ, men kompetensen måste få större utrymme och respekt i den dagliga verksamheten. En god trafiksäkerhetskultur skapar trygghet både hos personal och resenärer.
  • För att tjäna pengar krävs att vi håller det vi lovar och då måste vi ha fungerande och väl underhållna fordon. Även här finns kompetens, men resurser i form av tid och pengar är en brist som måste rättas till. Ett väl underhållet tåg kommer fram till destinationen i tid.
  • Underleverantörer, av t.ex. underhåll, måste få skäligt betalt. Man får det man betalar för. Välmående företag presterar och utvecklar sin verksamhet
  • Upprätthåll och utveckla järnvägskompetensen både i administration och hos personalen som arbetar på och med tågen. Vi måste klara att lösa problem snabbt och effektiv ute i produktionen för att tågen ska komma fram i tid
  • Arbetsmiljöarbetet måste fungera. Vi måste lösa de problem vi har på arbetsplatsen och inte i Arbetsdomstolen och hos Arbetsmiljöverket. En bra arbetsmiljö ger bra och effektiva medarbetare
  • Den ömsesidiga respekten mellan företag och personal måste bli mycket bättre. Överenskommelser i kollektivavtal måste gälla. Ömsesidig tillit skapar ömsesidigt förtroenden och alla presterar bättre  i en sådan miljö.

Kan vi få ordning på ovanstående så kommer punktligheten och med punkligheten kommer resenärerna tillbaka. Det är nu servicen kommer in, det som ska ge det lilla extra som är så viktigt. På detta område finns stort engagemang och kompetens så det är bara att fortsätta arbetet med att utveckla sortimentet av varor och tjänster vi ska sälja på och utanför tågen.

Gör vi saker och ting med rätt prioriteringar och i rätt ordning kommer SJ att tjäna pengar. Det är med pengar SJ ska klara konkurrensen och utvecklas för framtiden.

På det här företaget kör vi TÅG!

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Diverse, Lokförare, Service, Spårtrafik. Bokmärk permalänken.