Avtals och löneförhandlingarna 2012

Avtals- och löneförhandlingarna med SJ AB pågår och utifrån det som tidigare avtalats i Spårtrafikavtalet. Spårtrafikavtalet är som tidigare informerats om lika med de flesta andra avtal som tecknats på arbetsmarknaden i år. D.v.s med en avtalsperiod på ett år och gäller under perioden 1 april 2012 tom 31 mars 2013.

SEKO SJ lämnade tidigt ett förhandlingsförslag som skulle påskynda årets löneförhandlingar. Förslaget innebar att fördela minst 2,6 % till alla, både i tariffer och till dem med I-lön.

Förhandlingarna hade då kunnat vara klara nu. SJ AB sade nej till den snabba uppgörelsen.

Tidplanen nu är att i bästa fall blir lönerna klara i September.

SEKO har i förhandlingarna fortsatt att yrka på minst 2,6 % till alla yrkeskategorier som finns i lönetariffer. När det gäller förhandlingar om I-löner har de förhandlingarna ännu inte påbörjats. SEKO SJ räknar med att lämna in yrkanden under augusti, då förhandlingarna om I-löner beräknas påbörjas.

SEKO SJ har i de pågående förhandlingarna även lämnat in yrkanden på förbättringar i kollektivavtalet Spåra SJ.

Några av de yrkanden som lämnats in är följande:

  • När någon tas ur tjänst (tut) och man har fridag skall den återfås.
  • Fridagsperiodens omfattning, ordet bör skall ändras till skall.
  • Höjt fridagstillägg
  • Förläggning av FV-dagar skall ske i samråd.
  • Turändringar, höjda ersättningar och även ersättning när tur ändras i fast lista vid månadsutlägg.
  • Förrättning på annan ort (utbildning), viloperioden räknas på hemstationen, både före avresa och efter ankomst till hemstation.

All övertid och mertid ska räknas från första minuten

SJ AB har hittills avvisat alla SEKO SJ:s yrkanden till ändringar i Spåra SJ med hänvisning till att de inte är villiga att diskutera förändringar i Spåra SJ i årets avtalsförhandlingar.

Förhandlingarna med SJ AB fortsätter efter den 22 augusti.

 

Det här inlägget postades i Löneförhandlingar. Bokmärk permalänken.