Tågtjänstfördelning T13

Senaste nytt från Tågtjänst T13

Vi har nu haft Samrådsmöten med SJ. Förarna träffades 17-18 sep och ombord hade sina möten den 19-20 sep.
SJ informerade om det nya turnummersystemet som skall börja gälla från T13.
På trafik är turnumren kopplade till när tjänsten börjar och om det är ex överliggningar.
På service är det kopplat till befattningar.
För att undvika missförstånd vid överliggningar så har förkortningar ändrats för ombordpersonal.

Under vecka 41 ska samråd ske ute på orterna gällande turnycklar
Förhandling om T13 sker 7 november gällande turförteckning och turnycklar.

Trafik
Den stora ändringen på förarsidan är att nu ligger det klargöring i Hgl på lokförarna
På flertalet av alla motorvagnar (lok o vagn ligger kvar på fordon).
Men alla detaljer är inte riktigt klara.
SEKO har drivit frågan om vikten av att utföra klargöringar av fordon i flera år.
Vi börjar nu se ett resultat av detta.
Vi har i avtal ännu inte gångtid på borta station men SJ hävdar att man i turerna har tagit höjd för det, alltså du ska inte behöva förflytta dig på din rast.
Vi har ett antal punkter där vi inte har fått svar av SJAB de ska återkomma!!!

Ombord:
Den stora frågan har från SEKOs sida varit bemanningen på tågen. Man får mest ”luddiga” svar från SJ angående just bemanningen ombord. Svar som ”vi tar det med oss” känns numera som ett uttjatat mantra.
Vi har också haft en diskussion angående den pågående nedmontering av säkerhets tänket. Är det viktigare att kolla om någon har namnsdag på resenärlistan så man kan bjuda på kaffe och bulle i bistron än att lägga mer fokus på fordonslistan?
SJ fortsätter att hävda att man kan förlänga tur med passresa. SEKO anser att ombordpersonal har jobb att utföra vid turslut på hemmastation (redovisning handator)

Om Erik Johannesson

Ordförande SEKO SJ
Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Säkerhet på järnväg, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Tågtjänstfördelning, Turlistor. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till Tågtjänstfördelning T13

 1. Funderande skriver:

  Umeå? Öppnas ny åkstation i Umeå eller kommer Sundsvall att bemanna snabbtågen till Umeå?

  • Erik Johannesson skriver:

   SEKO SJ har inga inidikationer på att SJ skulle öppna någon ny åkstation för tillfället. Vi utgår från att Sundsvall bemannar tågen. detaljinformation kommer från våra turlisteansvariga.

   • Funderande skriver:

    De är väl klart eftersom Umeå är SJ Norrlandstågs ort, hur skulle de se ut att moderbolaget kom dit också?

 2. Johnny Karlberg skriver:

  – ”alltså du ska inte behöva förflytta dig på din rast.”

  Låter som en ganska solklar sak. Ändå gör vi det?

 3. Pär Holmén skriver:

  Ni berör inte att förslaget för oss förare T13 innehåller klargöringar enligt Fordons förkastliga ”löpande band” modell! Dessutom är klargöringstiderna ALLDELES för korta. Det är den fastställda och förhandlade klargöringstiden på drygt 40 minuter men utifrån Fordons modell skall ju blanketter såväl ifyllas som arkiveras. När jag gör klargöring a la chico tar det bortåt en timme. Om allt gick bra. JTF tillåter inte att arbetsuppgift planeras så att tidsbrist uppstår.

  När jag läste Seko Västs infoblad Blickpunkt noterade jag belåtet att man reagerat rätt. Formuleringar om att dessa seriella klargöringar är ett annat yrke än lokförare och att det uppstår tidsbrist gav ett gott intryck.

  När jag läser ovanstående tycker jag det ser det ut som ni anser det är en facklig framgång. Jag tycker facken skall hävda att Fordon HELT OCH HÅLLET skall sköta sina ineffektiva, kvalitétsbristande och stressande klargöringsformer själva.

  De seriösa klargöringarna av eget fordon ankommer naturligtvis på föraren. Har ni en annan uppfattning?

  • Erik Johannesson skriver:

   Här kommer ett svar på frågorna som Pär ställt. Vi har efterfrågat läget hos SEKO SJs ansvariga för tågtjänstförhandlingarna och vi kan konstatera följande när det gäller klargöring av tågen i bland annat Hagalund.

   Det är en facklig framgång att det i T 13 åter finns tåg som utgår från HGL och där man som lokförare klargör sitt eget tåg. Vi vill också påminna om att SEKO ensamt drev denna linje och fick motstånd från lokförare organiserade i andra förbund som ville ta bort klargöring i Hagalund mfl orter helt och hållet.

   Som det står i tidigare information på bloggen så har vi ett antal punkter där vi inte fått svar från SJ AB.

   Tågtjänstförhandlingarna är inte avslutade och det material som är presenterat är att betrakta som förslag. Förhandling sker 7 november.

   Vi har 2 olika saker som berör just problematiken i HGL.

   1. När det ligger bufferttid för lokf om ev klargöring av sitt eget tåg så har vi krävt att få en tydlig instruktion, vi ska givetvis inte vara två som klargör samma tågsätt delat ansvar är inget ansvar. Grunden där är att fordon klargör.

   2. Sedan finns det ett antal utritade klargöringar där lokf ska klargöra ett tågsätt åt en kollega och där har vi också ett antal punkter som vi inte fått svar på utifrån att det är som vi ser det jobb som då i grunden ska ligga på fordon, utifrån att lokf måste klargöra enligt fordons mall och då är det fel tider ritade.

   SEKO SJ återkommer med ytterligare information när förhandlingarna är avslutade.

 4. Pär skriver:

  Tack, det låter som Seko är rätt ute i frågan. Det är korrekt att ST fann chicoklargöringar vara lämpliga, i likhet med det mesta annat som SJ föreslagit de sista 10-15 åren. Det skall bli ändring på det….

Kommentarer inaktiverade.