Blogg v 44. Positiv vecka som huvudskyddsombud

Denna vecka började med en kurs som SJ tillhandahåller i hot och våld, Konflikthantering. En bra utbildning där det gjordes blandning mellan föreläsning, bildspel, aktivitet med ”tycka till knappar” och praktisk övning i självförsvar.
Mycket tänkvärt och som om ”buset” är med just mitt tåg, kommer kunna ha användning av, när jag som förare ofta kommer in som 3:e part i en hot/våld situation. Lite besviken är jag dock som huvudskyddsombud då det kom en fråga angående vårt rapporteringssystem LISA. Alla i gruppen ca 15 lokförare från hela Sverige visste om detta system men ingen förutom jag och en aktiv Seko-representant hade använt det.
Jag var även kallad till skyddskommitté på Affär/Service. Skyddsorganisationen hade skickat in ärenden. SJ hade förberett jättebra och känslan är att vi vill samma sak, förbättring och tydlighet. Första ärendet var om ”personalplanerarnas roll” där vi, skyddsorganisationen anser att det förekommer för många ändringar från våra fasta grupplistor till månadslistan. Vi anser också att det är svårt att få meddelande/beviljande av ledighet i tid. Mötet hade bra diskussioner och SJ redovisade en intern målsättning att uppfylla minimum 75 % beviljande av ströledigheter. SJ meddelade också att det pågår en översyn av nuvarande direktiv angående timavlönad personal. Där ambitionen är att timavlönad personal kan användas för beviljande av ledigheter inom ramen för SJ:s prioriteringar.

”Ej fullbemannade tåg” var det andra ärendet vi skickat in därför att SJ brister i att meddela förarna då de drar ner personalbemanningen på tåg. Vi som förare får alltså ingen information från SJ vilket antal ombordpersonal vi har med oss och vilken kompetens den som är kvar har. Skyddskommittén beslutade att tillsätta en arbetsgrupp där vår TSS på Trafik ska ingå. Alltså sammanfattar jag denna vecka som positiv då jag kan se förbättringar för oss förare i framtiden.
Vid pennan Annika Laursén
Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Lokförare, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, SEKO SJ Nyttt, SJ AB, Spårtrafik, Trafikledning, Turlistor. Bokmärk permalänken.