Seko säger nej tack till SJs förslag på desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande!

Seko har i förhandling sagt nej tack till SJ förslag från Trafik och Service att använda timanställda tågvärdar för att stötta ombord medarbetarna med anslutningshanteringen genom att utföra arbetspass på trafikledningen.

Vi anser att föreslagna arbetsuppgifter lämpligast utförs av personal ombord på tågen och det är där personalförstärkning behövs.

Samtidigt så har arbetsbelastningen ökat ombord på tågen inklusive antalet situationer med hot och våld. Något som talar för att mer personal behövs ombord på tågen och inte på Klaraporten. Utöver detta så saknas utrymme i TL lokaler på Klaraporten för utförande av arbetsuppgifterna, vilket innebär en försämring av arbetsmiljön för befintligt personal.

Seko ser förslaget som en desperat åtgärd för att dölja ett misslyckande med Ratio.

Förhandlingen avslutades i oenighet med reservation från Seko och vi har nu begärt central förhandling i frågan.

Seko påminner om vikten av att alla avvikelser från ordinarie bemanning ombord rapporteras in SJs LISA system.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lokförare, Medlem i facket, Ombordpersonal, Planering och Trafikledning, Säkerhet på järnväg, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Trafikledning. Bokmärk permalänken.