Vunnen tvisteförhandling 2016-12-19

Måndagen den 19 december 2016 genomfördes en tvisteförhandling med SJ AB gällande dygnsvilan mellan turerna 0910 och 0930 på grupp 102 i Göteborg, där den förkortade dygnsvilan på bortastation inte till fullo kompenserades på hemmastation. Seko uppmärksammades på två medlemmar som drabbats av detta under T16, och kallade därför till förhandling.

SJ medgav att gruppnycklarna planerats på ett felaktigt sätt, men anförde även att Seko till viss del kunde klandras då vi har turlisteombud och skyddsombud som granskar turlistor och nycklar.
Seko å sin sida anser att SJ AB som arbetsgivare till fullo och enskilt bär ansvaret för de turer och grupper som planeras ut, särskilt då Seko avslutat förhandling gällande turlistor och gruppnycklar i oenighet. Arbetsgivaren har därefter fattat ett arbetsgivarbeslut i frågan.

Förhandlingen avslutades sedan i enighet, och resulterade i att de två drabbade medlemmarna i Göteborg kompenseras med 4 timmar vardera till timkontot, samt 5,000:- vardera i skadestånd. Till klubben utbetalas ett skadestånd om 3,000:-.

Denna tvist kunde genomföras på grund av att medlemmarna uppmärksammade oss på att allt inte verkade stå rätt till. Den mänskliga faktorn hos planerare på SJ gjorde att det slank igenom, och då våra turlisteombud och skyddsombud har väldigt knappt om tid för att granska förslag till listor och nycklar så är det svårt att faktiskt hinna se alla problem som kan uppstå. Stort tack också till skyddsombud Anders Gustafsson i Göteborg som gjorde ett bra jobb med att ta fram allt bakgrundsmaterial.

I januari 2017 framkom att ytterligare en medlem drabbats, och Seko påkallade ny förhandling. Vi kom överens med arbetsgivaren om att även denna medlem får ersättning som de tidigare två medlemmarna.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Bransch spårtrafik, Lagar & Avtal, Medlem i facket, Ombordpersonal, SEKO, Service, SJ AB, Spåra SJ, Spårtrafik, Turlistor. Bokmärk permalänken.