Aktuellt läge i årets löne- och avtalsförhandlingar med SJ

Förhandlingarna mellan Seko och Almega slutfördes som tidigare informerats om den 11 maj. Detta efter att Seko tvingats varsla om konfliktåtgärder.

Avtalet är på tre år och gäller under tiden 1 maj 2017 till 30 april 2020. Förutom pengar till lönepott med 2.1 %, så innehåller avtalet under 2017 också en extra avsättning på 0.2 % till pension och 0.1 % till Loss of Licens. Extra avsättningar till pension och Loss of License sker även under 2018.

Avtals- och löneförhandlingar SJ

Förhandlingarna mellan Seko och SJ om nya löner som ska gälla från och med den 1 maj i år och till och med den 30 april 2018 har påbörjats och planeras vara klara under september. Lönekartläggning är genomförd och beräkning av lönepotter pågår.

De medlemmar som har individuell lön kommer att via sin klubb få en särskild blankett från Seko inför årets I-löneförhandlingar. Är det någon medlem med I-lön som saknar blankett, vänligen kontakta din klubb.

Sekos klubbar på SJ kommer att träffas och diskutera aktuella avtalsfrågor på möte den 11 september i Stockholm.

Bifogat är Seko SJs avtalsinformation i PDF-format för anslag samt den ovan nämnda särskilda blanketten för de Seko-medlemmar som har individuell lön.

Det här inlägget postades i Lagar & Avtal, Löneförhandlingar, Spåra SJ. Bokmärk permalänken.