SJ schemaläggning T21 nr2

Seko har beslutat att säga nej till SJs slutbud till avtal rörande schemaläggning T21.

Förslaget till avtal från SJ saknar de viktiga uppsidor för våra medlemmar som Seko fört fram till SJ för att ingå ett avtal som avviker från Spåra SJ när det gäller förläggning av arbetstid för åkande personal under T21.

Seko har under de diskussioner som varit med SJ under hösten fört fram ett flertal konstruktiva förslag för att förbättra och stärka våra medlemmars möjlighet att på ett bättre sätt kunna planera sina liv.

De punkter som är högst berättigade och som verkligen hade kunnat ge Sekos medlemmar stärkt skydd som SJ valt att ta bort från sitt slutgiltiga förslag till avtal är följande:

• Valet av fridagsnyckel och helg ska kvarstå.
• Ett starkare omdisponeringsskydd.
• Ett särskilt hänsynstagande till de med olika former av anpassningar, till exempel föräldrar.
• Någon form av kompensation kopplad till återhämtning.

Seko utgår nu från och förväntar sig att SJ i sin helhet nu för T21 tillämpar Spåra SJ bilaga 2 utifrån vad som under åren utvecklats som praxis.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Lagar & Avtal, Planering och Trafikledning, Tågtjänstfördelning, Turlistor. Bokmärk permalänken.