Seko SJ svar på SJ veckobrev div Trafik & Service den 27 nov 2020

Kejsarens nya kläder? SJs agerande med informationen i veckobrevet är minst lika genomskinligt!

SJ har i förra veckans veckobrev utryckt sig på ett sätt där den oinvigde läsaren kan få en uppfattning att Seko tackat nej till ett avtalsförslag som skulle vara bra för berörda Seko medlemmar och då inte minst för de medlemmar som behöver ett anpassat schema på grund av föräldraskap. Denna bild av SJ förslag till avtal delar inte Seko SJ, tvärtom. Detta påstående saknar grund och det är svårt att inte dra liknelser med uttrycket Kejsarens nya kläder. Tvärtom så hade SJ i sitt slutgiltiga förslag till avtal valt att ta bort alla skrivningar om föräldraledighet.

Citat från text i SJ utskick: Det har även gjorts en ändring i sak i det så kallade Omdisponeringsavtalet som planeringen motiverar på följande sätt:

Efter dialog med OPSL kan vi inte lämna några garantier, däremot finns en tydlig målsättning och ambition att inte gå utanför gränserna. Vi har heller inget systemstöd under den här perioden där vi kan skriva in hårda regler om gränser, vilket vi kommer att kunna göra i RAPID. Det ska inte vara möjligt att genomföra en ändring utöver dessa gränser i framtiden, men vi behöver verktygen för att kunna leverera.

Begreppet ”samling inte polemik” i en utmanande tid med pandemi i Sverige och övriga världen har som vi ser det, nu fått en ny innebörd!

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Det här inlägget postades i Arbetsmiljö, Spåra SJ, Turlistor. Bokmärk permalänken.