Seko SJ svar på SJ information från div Trafik & Service den 3 dec 2020

Fientligt agerande från SJ!
Den extra informationen från ledningen för personal-planeringen på SJ div. Trafik & Service den 3 december till medarbetarna och då inte minst från ansvarig chef för personalplaneringen riskerar nu den fortsatta dialogen mellan Seko och ledningen för SJ Personalplanering.

SJ har nu enligt Seko med uppsåt begått ett brott mot MBL, Medbestämmandelagen. Något som vi inte kommer att acceptera.

Ett så fullständigt respektlöst agerande i strid med både hittills gällande praxis på SJ och gällande lagstiftning utgår vi från saknar stöd hos SJs koncernledning. Helt klart har Sekos förtroende för ansvarig chef nu fullständigt underminerats!

Seko SJ har redan begärt central förhandling med Almega, den arbetsgivarorganisation som SJ tillhör när det gäller förhandlingen som avslutades i oenighet. Vi kommer också under den närmaste tiden begära en lokal tvisteförhandling med SJ i frågan om lagbrott.

Sekos medlemmar på SJ måste återigen kunna planera sina liv. Nu är det upp till SJ att på ett trovärdigt sätt lösa den uppkomna situationen.

Det här inlägget postades i Turlistor. Bokmärk permalänken.