Avtals- och löneförhandlingar SJ 2020

Löneförhandlingarna med SJ om nya löner från och med den 1 december 2020 har fortfarande formellt ännu inte startat. Innan förhandlingarna startar ska en lönekartläggning slutföras, lönepotter beräknas samt att SJ ska genomföra lönesamtal med samtliga medarbetare som har individuell lön. Preliminärt kommer förhandlingar om ny lön påbörjas under februari.

Seko och SJ är nu överens om ett avtal som innebär att förhandlingarna kommer att utgå från att det oaktat facklig tillhörighet blir gemensamma tariffer för de med befattningslön på SJ. En fråga som prioriterades högst och som viktigast på Seko klubbarnas avtalsmöte den 2 februari.

Det innebär också att samma procenttal kommer att användas för beräkning av lönepott för samtliga fackföreningar på SJ under avtalsperioden.

Något som även innebär att våra medlemmar med individuell lön har samma förutsättningar som de som tillhör andra fackföreningar vid förhandling om ny lön.

Även frågan om den så kallade – 0.15% skillnaden i vårt avtal sedan 2015 års förhandlingar på Spårtrafikområdet har vi nu lyckats lösa permanent på SJ. Något som känns mycket bra.

Har du frågor, tveka inte att kontakta din lokala fackliga företrädare eller klubb för mer information.

Det här inlägget postades i Löneförhandlingar. Bokmärk permalänken.